Vad händer när fiberföreningen stänger av mitt internet?

FRÅGA
Jag är medlem i en Ekonomisk Fiberförening där jag tillhandahåller internetuppkoppling.Nu har fiberföreningen stängt av min uppkoppling då de inte har kommit överens med mark- och ledningsägare för tillskapad anläggning. Hur ska jag som medlem och fastighetsägare hantera detta?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din beskrivning som att det inte är du som tillhandahåller internetuppkopplingen, utan föreningen. Samt att du menar att du hittills har tagit del av internet. I mitt svar kommer jag alltså att utgå från de förutsättningarna.

Om du har rätt till internet enligt ditt avtal med föreningen, så är du som huvudregel inte skyldig att betala någon avgift för den period du inte har tillgång till internet. Du kan också ha rätt till ersättning i form av skadestånd om man kan se det som att de bryter mot ert avtal. Skadeståndet kan exempelvis bestå i mellanskillnaden du måste betala för att få tillgång till internet från något annat företag.

I vissa fall kan ett skadestånd jämkas, tex för att det skulle vara oskäligt att den skadeståndsskyldige betalar ett så pass stort skadestånd. En sådan jämkningsgrund skulle kunna vara att de själva inte har möjlighet att påverka situationen.

Det är omöjligt att svara på huruvida du har rätt till ersättning etcetera, utan att ha tagit del av själva avtalet. Det kan nämligen vara så att det i avtalet finns klausuler som reglerar hur den här typen av situation ska hanteras. I en sådan klausul skulle det kunna framgå att en medlem inte har rätt till ersättning om uppkopplingen stängs av pga vissa särskilda omständigheter. Det är även möjligt att det istället står att du har rätt till skadestånd och kanske till och med hur stort skadestånd du har rätt till. Det kan också framgå att du under denna omständighet har rätt att säga upp avtalet i förtid.

I ett konsumentförhållande finns begränsade möjligheter för företaget att friskriva sig från ansvar gentemot konsumenten, men av din beskrivning att döma verkar det inte som att du är konsument. Därför gäller som huvudregel de klausuler som finns i avtalet ni har skrivit under.

Du har beställt telefonuppföljning till din fråga, och jag kommer att ringa dig på onsdag den 24 januari klockan 11:00. Om tiden inte passar, vänligen maila mig på edith.grundin@lawline.se. Inom ramen för expresstjänsten ingår inte granskning av avtal och om du vill att Lawline juristbyrå hjälper dig vidare genom att granska ditt avtal, kan du maila mig eller meddela mig under vårt telefonsamtal.

Med vänlig hälsning,

Edith Grundin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (125)
2021-09-25 Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?
2021-08-25 Kontraktsbrott av inneboende
2021-08-02 Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?
2021-07-26 Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Alla besvarade frågor (98670)