FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs07/03/2022

Vad händer när ett leasingföretag går i konkurs?

Leasingföretaget gick i konkurs, vad händer?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har ett leasingavtal med ett leasingföretag och undrar vad som händer då leasingföretaget har gått i konkurs. För enkelhetensskull kommer jag i mitt svar att utgå från att leasingavtalet avser leasing av en bil.

Vad händer med bilen?

Bilföretaget har äganderätt medans du har nyttjanderätt till bilen. Eftersom bilen ägs av bilföretaget kommer bilen troligtvis att säljas som tillgång i samband med konkursen för att kunna betala av skulder. Det innebär att bilen kommer behöva lämnas tillbaka till bilföretaget och ditt leasingavtal avbryts.

Skadestånd?

Förutsatt att avtalet skulle fortsätta löpa har bilföretaget begått avtalsbrott. Det innebär att du rent faktiskt skulle kunna kräva skadestånd för ekonomisk skada som kanske kan uppstå i och med att leasingavtalet upphör.

Eftersom företaget går i konkurs är det dock mest troligt att det saknas medel att betala skadestånd med. Skadeståndsanspråket skulle då räknas som en oprioriterad skuld i konkursen eftersom den saknar sådan säkerhet som exempelvis banker oftast har (säkerhet i form av pant i bilföretagets fastighet osv). Det innebär att det mest troliga utfallet är att du inte alls får ut några pengar genom skadeståndsanspråk. Med det vill jag alltså säga att det knappast är mödan värt.

Sammanfattningsvis kommer alltså bilen mest troligen krävas tillbaka av företaget. Jag råder dig att inte lägga allt för mycket energi på att försöka få ut någon slags kompensation utan vänd dig helt enkelt till ett annat bilföretag som kan teckna nytt leasingavtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina AbaasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?