Vad händer när ena maken/makan dör när äktenskapsförord finns och går äktenskapsförordet att ändra?

Hej, Vad gäller vid ett äktenskapsförord där mannen inte har giftorätt i hustruns egendom, som är enskild men där hustrun däremot har giftorätt i mannens egendom (som inte är enskild) om mannen avlider först eller när hustrun avlider först. Är det möjligt att göra tillägget i sådant formulerat äktenskapsförord, att en del av makens egendom ska vara enskild och där hustrun inte har giftorätt? Det finns särkullbarn (mannens) men inga gemensamma barn i äktenskapet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som at du vill veta vad som händer i fall makan eller maken går bort när makan och maken har ett äktenskapsförord. Vad som händer om maken respektive makan dör först. Din fråga regleras således i Ärvdabalken (ÄB) men även Äktenskapsbalken (ÄktB). Tolkar även frågan som att det bara är mannen (maken) som har barn.

Vad händer när maken respektive makan dör?
När någon dör är det första som ska ske en bodelning. I bodelningen ska allt som är giftorättsgods ingå. Den egendom som maken och makan har gjort till enskild egendom genom äktenskapsförordet inte ska ingå i bodelningen utan direkt tillfalla maken/makan som äger egendomen. När bodelningen är gjord (det vill säga när det har sammanställts hur mycket giftorättsgods, både maken och makan har, och vad giftorättsgodset är värt) ska det ske en hälftendelning. Hälften av värdet av giftorättsgodset kommer tillfalla maken och hälften makan. Kvarlåtenskapen (arvet som ska fördelas på arvingarna) kommer därför att bli det som makarna får ut från bodelningen var plus eventuell enskild egendom. (7 kap. 1-2 § ÄktB, 9 kap. 1 § ÄktB, 10 kap. 1 ÄktB och 11 kap. 1-3 § ÄktB).

Om det är makan som dör fört kommer hennes enskilda egendom plus det hon fick i bodelningen att bli hennes kvarlåtenskap som ska fördelas på hennes arvingar. Eftersom hon är gift, och inte har några barn, kommer maken troligtvis ärva allting först med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). De andra eventuella arvingen till makan har då rätt till efterarv av henne som utdelas vid hennes död (3 kap. 1 och 2 § ÄB).

Om det skulle vara så att maken dör kommer hans kvarlåtenskap (det han får ut i bodelningen + eventuell egendom) att fördelas ut på hans arvingar. Eftersom han har särkullbarn innebär det att makan, även fast de är gifta, inte ärva mannen utan särkullbarn gör det. Särkullbarn har nämligen rätten att få ut sitt arv direkt av sina föräldrar och maken ärver då inte före med fri förfogande (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Vilket kommer innebära att om maken dör kommer hela hans kvarlåtenskap att fördelas på hans barn. Makan ärver då inget. Om inte särkullbarnen väljer att vänta på arvet till förmån för den efterlevande makan, då ärver makan först och särkullbarnen har då rätt till efterarv (3 kap. 1 ÄB).

Går det att ändra äktenskapsförordet?
Det finns ingen möjlighet att lägga till i ett redan befintligt äktenskapsförord utan vill ni lägga till något måste ett helt nytt äktenskapsförord upprättas. Ni kan alltså inte ändra ett äktenskapsförord utan ett nytt måste upprättas. Viktigt att tänka på vid upprättandet av ett äktenskapsförord är att formkraven som finns följs.

Formkraven för ett äktenskapsförord stadgas i Äktenskapsbalken och är följande: äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknad av båda makarna och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”