Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?

2021-08-11 i Sekretess
FRÅGA
Hej.Jag har en fråga angående en kurators lagstadgade ansvar gällande vidare givande av information gällande en ungdom som uttryckt tankar om att ta sitt eget liv. Jag har en vän (under 18) som under en period mått väldigt dåligt psykiskt. En gång yttrade han att han ville ta sitt liv, något jag valde att informera hans skolas kurator om. Kuratorn hade då försökt att nå personen vid ett tillfälle under skoldagen, och sedan släppt fallet, utan att informera mentorer eller vårdnadshavare eller likande. Min fråga är då, finns det något enligt lag som säger att kuratorn har en skyldighet att informera vårdnadshavare eller annan psykiatri personal om situationen när sådana grova omständigheter råder, när personen yttrat att hen inte vill leva mer. Går det att anmäla kuratorn för att denne inte gått vidare med fallet eller informerat andra vuxna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om kuratorns tystnadsplikt:

En skolkurator har en tystnadsplikt, se 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten innebär att kuratorn ej får ge ut information om en hjälpsökande person utan dennes samtycke. Tystnadsplikten kommer dock med vissa undantag. Den sekretess som kuratorn är bunden av, står alltså inte i vägen för om det skulle finnas en lagreglerad skyldighet att lämna ut uppgifter, se 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen.

Om skolans anmälningsplikt:

Din fråga handlar om ett barn som sagt att han inte vill leva längre. Hans mående har alltså medfört en risk för fara. När ett barn riskerar att fara illa, kräver lagen att en skolkurator (eller annan personal) genast gör en orosanmälan till socialtjänsten, se 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap. 13 § skollagen.

Kuratorn kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel:

För kuratorn i din fråga förelåg en så kallad anmälningsplikt. Detta innebär att det inte bara var okej för kuratorn att bryta mot sin tystnadsplikt. Kuratorn var även skyldig att informera socialtjänsten om din väns mående. Om kuratorn inte har gjort detta, kan det klassas som ett tjänstefel, se 20 kap. 1 § brottsbalken. Ett tjänstefel går att anmäla till polisen.

Värt att notera:

På grund av kuratorns tystnadsplikt, kan det vara så att denne inte fått informera dig ifall nödvändiga åtgärder redan vidtagits. Det blir polisens jobb att utreda hur det ligger till med detta ifall du skulle välja att anmäla kuratorn.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?