Vad händer när en sekretessmarkering upphör?

2020-09-06 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Förra året fick jag en sekretessmarkering av Skatteverket, och hade ett öppet ärende med polisen, tills att min förövare gick bort i cancer. Detta var både bra och dåligt. Efter bara ett litet tag dök mitt person nr, namn, address, osv. upp på diverse hemsidor. Jag har alltid varit väldigt obekväm i att mina uppgifter ligger ute på internet för vem som helst att leta upp. Ännu värre är att mitt gamla namn (bytte mitt förnamn i samband med sekretessmarkeringen) ligger uppe på Mr. Koll och är sökbart. Jag har kontaktat dem om detta, men jag undrar... Är det helt lagligt att, utan medgivande, att ge ut mitt tidigare namn - om jag tidigare haft en slags skyddad identitet?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller då personuppgifter läggs ut på internet om en person tidigare haft en sekretessmarkering. När det kommer till frågor om sekretess är det offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som man vänder sig till.

Vad gäller när sekretessmarkeringen upphör?

En sekretessmarkering är den minst ingripande formen av skydd av personuppgifter och regleras i 5 kap. 5 § OSL. I vanliga fall gäller denna i två år, men möjlighet att ansöka om förlängning finns. Här måste man, precis som den första ansökningen, motivera varför man behöver en sekretessmarkering och skicka in någon form av handling eller intyg som stöder att det finns ett aktuellt och konkret hot. I normala fall godtas det med att samma hotbild som ursprungligen förelåg fortfarande är aktuell. Att man helt enkelt inte vill att ens personuppgifter ska synas på internet är enligt Skatteverket inte en orsak att få en sekretessmarkering.

Det är du som måste ansöka om att få sekretessmarkeringen förlängd. I frågan har jag inte fått information om att det rör sig om att Skatteverket faktiskt har beslutat om att inte registrera in en förlängning av sekretessmarkering. Här är det värt att nämna att utifrån ett tidigare rättsfall (RÅ 2005 ref. 12) har det fastslagits att beslut som meddelas av Skatteverket om att inte registrera in en sekretessmarkering, inte kan överklagas.

Sammanfattning

Att man har en sekretessmarkering är egentligen inte en direkt form av skyddad identitet. Den fungerar snarare som en påminnelse eller varningssignal hos alla myndigheter om att det finns behov av att göra en noggrann sekretessprövning om ens personuppgifter begärs ut. I och med att denna sekretessmarkering upphörde behövs ingen mer ingående prövning när det kommer till utlämnandet av personuppgifterna.

Mer och sekretessmarkeringar kan du läsa om här.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?