Vad händer när en person går bort?

FRÅGA
jag dör knall och fall - har två arvingar - bror och syster - om jag inte förberett nåntingoch de inte gör nånting - inte ens vet om min död (hur kan de få reda på den?) - vad händer då?Har inte skrivit mitt testamente.mvh
SVAR

Hej och tack för att du hör av dig till Lawline!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Vad händer när en person går bort?

Om du skulle gå bort så kommer dina anhöriga att underrättas om detta av exempelvis sjukhuset. Vid händelse av att en person går bort så kommer dennes tillgångar att omvandlas till ett dödsbo som sedan som huvudregel ska förvaltas av den avlidnes arvingar (18 kap. 1 § ÄB). Eftersom det i detta fallet är din bror och din syster som är dina arvingar så kommer det också att vara dem som förväntas förvalta dödsboet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Din bror och din syster kommer alltså att få ett ansvar för att se till så att kvarlåtenskapen förvaltas korrekt innan arvskiftet samt ordna med begravning med mera. Om det skulle vara så att din bror eller syster inte kan förvalta dödsboet finns dock möjligheten att ansöka hos tingsrätten om en boutredningsman som då istället ansvarar för förvaltningen (19 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91308)