Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?

2021-12-05 i Make
FRÅGA
Hej,Har person x och Y som var gifta, person x har nu avlidit. Person X och Y stod för bostadsrätt 50/50 men person X stod för lån 100%.Hur blir det nu? Person Y bor kvar och betalar räkningar som vanligt. Hur tänker bank i detta fall då lånetagare avlidit?Hur blir det om man vill sälja?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår något om makarnas ekonomiska förhållanden i din fråga kommer jag kort redogöra för de olika möjligheterna som finns för att lösa lånet mellan makarna genom antingen skuldöverföring eller försäljning.

Bodelning till följd av ena makens död

Genom en makes död upplöses äktenskapet och det första som sker i anslutning till detta är en bodelning, 23 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) och 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen delar man upp vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom, samt hur mycket tillgångarna är värda. Alla tillgångar som fanns vid make X död är de som ska räknas med, 9 kap 2 § ÄktB. Beroende på hur stora tillgångar som finns tillgängliga kan utfallet av bodelningen således variera.

Vad händer med lånet på bostadsrätten?

Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB. Från vardera makes giftorättsgods får avräknas så mycket att det täcker de skulder som maken hade vid sin död, 11 kap 2 § 1 st. ÄktB. Detta innebär att åtminstone en del av lägenhetslånet borde går att lösa ut med banken i samband med dödsfallet. Det är förvisso oklart om det överhuvudtaget går att avräkna något eller hur mycket som går att avräkna beroende på tillgångarnas storlek. Den återstående totala summan giftorättsgods som finns kvar efter skuldavräkningen, ska delas lika på två delar mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB.

Nästa steg efter att eventuell skuldavräkning är gjord är en skuldöverföring. Om make Y vill behålla den gemensamma lägenheten måste denne kontakta make X:s bank för att flytta över lånet på hen. Ett bostadslån är i de allra flesta fallen förenat med panträtt, vilket innebär att banken tar bostaden som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte betalar av lånet korrekt eller går i konkurs får banken alltså via Kronofogdemyndigheten sälja bostaden för att säkerställa fullständig betalning.

Sammanfattning och handlingsplan

Varje bank har olika rutiner för hur de löser lån och vilka krav de ställer på den efterlevande makens ekonomiska förutsättningar för att få ta över ett lån. Det krävs nämligen att den efterlevande maken har råd att ta över lånet, vilket inte alltid är en självklarhet. För att ta reda på om det är görbart rekommenderar jag därför att den efterlevande maken i ditt fall kontaktar banken för vidare rådgivning och hjälp.

Vill make Y däremot vill sälja lägenheten blir det mindre komplicerat. Eftersom X och Y har varit gifta kommer Y att ärva hela lägenheten enligt 3 kap 1 § ÄB, (förutsatt att det inte finns några särkullbarn på X:s sida). Finns det gemensamma barn kommer de ärva först efter make Y:s död, 3 kap 2 § ÄB. I samband med försäljningen kan banken då enkelt lösa bort lånet.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Josefine Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (500)
2022-01-28 Hur fungerar en makes arvsrätt?
2022-01-27 Vad gäller om bägge makarna avlider samtidigt?
2022-01-22 Ärver även min fru efter mina föräldrar?
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente

Alla besvarade frågor (98707)