Vad händer när domstolen lämnar ut en maskad FUP i ett sexualbrottsmål men missar att maskera målsägandes namn på ett ställe och därmed röjes dennes identitet?

2021-06-27 i Sekretess
FRÅGA
Vad händer när domstolen lämnar ut en maskad FUP i ett sexualbrottsmål men missar att maskera målsägandes namn på ett ställe och därmed röjes dennes identitet? Vilka möjligheter har målsäganden att få skadestånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En sekretessprövningen ska göras för varje uppgift för sig. Handlingar kan även lämnas ut i maskerad form (d.v.s. delvis) enligt 2:15 tryckfrihetsförordningen (TF).

Vad händer annars?

Enligt 14 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) hänvisas det till 20 kap. 3 § Brottsbalken (BrB). Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag döms denne för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Om du lidit en påvisbar skada genom utlämnandet, exempelvis i form av en allvarlig kränkning, så skulle skadestånd kunna utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen och 3 kap. 1 § skadeståndslagen).

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?