Vad händer när barn under 15 år polisanmäls?

Om en 14 åring inte betalat nota på en restaurang för 200kr och det görs en polisanmälan. Vad händer då? Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer när en omyndig person misstänks för brott. Din fråga aktualiserar bl.a. Brottsbalken (BrB) och lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), särskilt 31 § LUL.

Efter en polisanmälan ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna att utreda brottet, de beslutar sedan om en förundersökning ska inledas. En förundersökning får inte inledas mot misstänkt under 15 år; omständigheterna kring brottet får dock utredas enligt 31 § LUL under vissa förutsättningar. Enligt 1 kap. 6 § BrB är en person under 15 år inte straffmyndig, denne får alltså inte dömas till något straff. Det är istället socialtjänsten som ansvarar för barnets behov av stöd eller andra åtgärder.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har det främsta ansvaret vid brott som begås av barn under 15 år. När Socialtjänsten får in en polisanmälan måste de göra en förhandsbedömning där de avgör om en utredning ska inledas eller inte. Förhandsbedömningen ska ske skyndsamt, oftast senast tio dagar efter att polisanmälan kommit in. Hur förhandsbedömningen går till beror på vilken kommun du bor i; i vissa kommuner skickas endast ett brev till föräldrarna med erbjudande om att ha samtal om det som hänt, i andra kommuner inleds alltid en utredning. Om en utredning inleds är dess främsta syfte att avgöra vilka lämpliga åtgärder som barnet behöver, ofta i form av stöd eller vård. Du kan läsa närmare om detta i socialtjänstens handbok Barn och unga som begår brott.

Utredning enligt 31 § LUL

Som tidigare nämnt kan polis och åklagare utreda omständigheterna kring ett brott genom en utredning enligt 31 § LUL. Enligt 31 § LUL ska en utredning inledas när någon under 15 års ålder misstänks ha begått ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år. I din fråga framgår det inte vilket brott 14-åringen misstänks för, men då det i frågan framgår att han/hon inte betalat nota på restaurang så är det sannolikt ringa bedrägeri enligt 9 kap. 2 § 2 st. BrB för vilket maxstraffet är sex månader, vilket talar emot att en utredning inleds. Annat som talar emot att en utredning inleds är att omständigheterna kring brottet redan är klarlagt. Det vanligaste skälet att inleda en utredning enligt 31 § LUL är då socialtjänsten anses behöva den. När barn är misstänkta för lindrigare former av brott inleds sällan en utredning enligt 31 § LUL. Du kan läsa mer utförligt om hur och när en utredning enligt 31 § LUL inleds i Åklagarmyndighetens handbok Utredningar enligt 31 § LUL - Om handläggningen av ärenden och bevistalan där den som kan misstänkas är under 15 år.

Sammanfattning

Barn under 15 år är inte straffmyndiga. När barn under 15 år polisanmäls är det främst socialtjänsten som ska bedöma om en utredning ska inledas, man utreder då barnets behov av stöd och andra åtgärder. Vid lindrigare brottsmisstankar inleds ofta inte en utredning, men det kan också bero på vilken kommun man bor i. En utredning kan under vissa förutsättningar även inledas med stöd av 31 § LUL, i praktiken sker detta dock endast vid grövre brott. Efter eventuell utredning diskuterar polis, föräldrar och sociala myndigheter vilka lämpliga åtgärder som behöver vidtas, ofta i form av stöd och vård.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”