FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/05/2023

Vad händer när anställningsavtalet var muntligt och arbetsgivaren inte betalar min lön?

Hej! Jag jobbade en vecka i en restaurang och arbetsgivare sa att jag kan jobba och om jag inte vill fortsätta då kommer jag få min lön för den perioden och sen kommer jag avsluta det. Allt som henne sa var muntligt och nu är det 2 månader som hon vägrar att betala min lön. Vad måste jag göra? Jag jobbade en vecka 31 timmar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida muntliga anställningsavtal gäller eller inte, samt vad du kan göra för att få din lön utbetald om så är fallet. Om jag har förstått din fråga fel får du gärna återkomma med en ny och förtydliga omständigheterna något. Frågor om anställningsavtal regleras egentligen som utgångspunkt i lagen om anställningsskydd (LAS), men eftersom det saknas något direkt anställningsavtal kommer jag att hänvisa till avtalslagen (AvtL) i mitt svar nedan. Svaren på frågor om hur man går tillväga för att kräva betalt från någon som inte vill betala hämtas ur lagen om betalningsföreläggande och handräckning.


Gäller ett muntligt anställningsavtal?

Ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt utan ett muntligt anställningsavtal är också bindande (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Det beror på att det inte finns något formkrav på anställningsavtal (1 kap. 1 § tredje stycket AvtL). Det innebär att det visst fanns ett anställningsavtal mellan dig och din tidigare chef. Det innebär också att du har laglig rätt till den lön du uppbar under de 31 timmarna som du arbetade på restaurangen.


Hur går jag tillväga för att få min lön utbetald?

Eftersom du har rätt att få lön för dina 31 arbetade timmar har du en fordran på din tidigare chef. Du kan därför ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). En sådan ansökan ska göras skriftligen och du bör ange ditt yrkande och grunden för detta (9 § och 10 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I detta fall bör du alltså ange att du önskar att din tidigare chef betalar ut din lön till dig. Du ska även ange hur mycket du ska ha betalt (11 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Därefter bör du skriva under din ansökan (19 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om Kronofogden tar upp din ansökan kommer din tidigare chef att underrättas om din begäran och därefter få välja om den vill betala ut din lön till dig eller neka din begäran (25 § och 31 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om din tidigare chef nekar till betalningsföreläggandet har du rätt att väcka talan mot denne i tingsrätt. Då har du möjlighet att därigenom kanske få igenom en dom som tvingar din tidigare chef att utge din uteblivna lön till dig (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”