Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?

2020-09-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejJag har blivit frikänd från rattfylleri , men åklagaren har överklagat till hovrätten!? Vad kommer hända nu? Vad behöver jag göra? Kommer jag åka för det? Dömas om?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i rättegångsbalken (RB).

Att åklagaren överklagat till hovrätten innebär att han anser att tingsrätten dömt fel och tror att hovrätten kommer fälla istället för fria dig. Eftersom det högsta straffet för rattfylleri av normalgraden är 6 månader krävs s.k prövningstillstånd - dvs vissa krav måste uppfyllas för att hovrätten ska ta upp målet igen (RB 49:13 1st 2p j. TBL 4§ 1st). Något av följande krav måste vara uppfyllda: (1) det finns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens dom, (2) man kan inte avgöra riktigheten utan att ta upp målet igen, (3) det finns en fråga i målet som är intressant att besvara för att vägleda framtida rättstillämpning eller (4) det finns något annat synnerligt skäl (RB 49:14). Jag kan såklart inte säga ifall något av dessa är uppfyllt i ditt fall.

Eftersom du själv inte vill att tingsrättens dom ändras behöver du inte göra något särskilt. Vad som kommer hända ifall prövningstillstånd meddelas är att du får ett brev från hovrätten där åklagarens överklagande står med. Du ska svara på detta genom att säga varför du anser att tingsrättens dom inte bör ändras - dvs motargument till vad åklagaren tar upp - samt säga vilka eventuella bevis du vill åberopa och för vad du vill åberopa dem (RB 51:8-9). Denna skriftväxling kan fortsätta ett tag ifall hovrätten finner det lämpligt (RB 51:10 2st). Det kan även bli så att du kallas personligen till hovrätten för ett "sammanträde", dvs ett sorts möte om målet (RB 51:10 3st).

Till slut kommer antingen hovrätten frikänna dig eller fälla dig. Detta kan ske vid en s.k huvudförhandling där du och åklagaren kommer till hovrätten och lägger fram era "case" (något du nog upplevde under processen hos tingsrätten). Det finns även viss möjlighet för hovrätten att döma utan huvudförhandling, t.ex ifall det är säkert att det inte finns anledning att fälla dig (RB 51:13)

Jag kan omöjligt svara på exakt hur det kommer gå för dig eller exakt hur denna process kommer se ut men jag hoppas att det jag berättat ger dig lite klarhet. Se det mer som en skiss över hur processen kommer se ut eftersom det inte går att säga med säkerhet. Jag hoppas det svarar på dina frågor, självklart får du ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1149)
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.
2021-04-15 Hur ska hovrättens domslut läsas?

Alla besvarade frågor (91351)