FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt25/03/2021

Vad händer med uppskovsbeloppet när man går bort?

Jag undrar vad som gäller efter en bostadsförsäljning om man väljer att inte betala in sin reavinstskatt och om det inte finns några pengar kvar efter man gått bort. Vad händer då med den skuld man har?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om man skjuter på reavinstskatten efter en bostadsförsäljning, och det vid ens bortgång inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden. Att skjuta upp betalningen av vinstskatt från en bostadsförsäljning kallas för uppskov. För att besvara din fråga kommer jag först förklara lite om vad uppskov är och vad som händer med uppskovet när man avlider. Jag kommer också förklara lite om vad som händer om den nya bostaden överlåts genom arv eller testamente.

Reglerna om uppskov finns i inkomstskattelagen. När man sålt sin bostad med vinst och ska köpa en ny har man i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen på hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov hos Skatteverket (47 kap 2 § inkomstskattelagen). Den nya bostaden, som har uppskovet knutet till sig, brukar kallas för ersättningsbostad. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kraven för att få skjuta upp betalningen av vinstskatten. Beloppet som ska betalas i vinstskatt kallas för uppskovsbelopp.

Vad händer med uppskovsbeloppet när man avlider?

Uppskovsbeloppet är en slags skatteskuld. Huvudregeln i Sverige är att man inte kan ärva någons skulder. Det betyder dock inte att skulden försvinner när man avlider. När någon dör ska ett dödsbo upprättas, och den avlidnes tillgångar och skulder överförs till dödsboet. Det är dödsboet som betalar skatt för den som gått bort, som om denne fortfarande levde (4 kap 1 § inkomstskattelagen). Skulderna ska lösas mot tillgångarna i dödsboet, vilket innebär att skulden kommer dras av mot tillgångarna. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala av skulderna kommer ingen ta över den resterande delen av skulden.

Om bostaden överlåtes

Om ersättningsbostaden övergår till en ny ägare är huvudregeln att uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning, vilket betyder att det ska betalas. Detta gäller även om ersättningsbostaden överlåtes genom arv, testamente eller bodelning, alltså om man har gått bort. Huvudregeln är alltså att då man går bort och någon annan ärver ersättningsbostaden så ska uppskovsbeloppet betalas med den bortgångnes tillgångar.

Det finns dock undantag från denna huvudregel. Om ersättningsbostaden överlåts genom arv eller testamente till maka, make, sambo eller hemmavarande barn (barn som bor hemma) under 18 år eller genom bodelning med anledning av att ett äktenskap eller samboförhållande löses upp eller att makan, maken eller sambon dör så ska uppskovet istället överföras till den nya ägaren av bostaden. Det innebär att den nya ägaren tar över uppskovet. Överföringen innebär att den nya ägaren ska betala skatt på uppskovsbeloppet när ersättningsbostaden senare säljs. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Svar på din fråga

Huvudregeln är att man inte ärver skulder. Det betyder att om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden, så kommer den delen av skulden som tillgångarna inte täcker avskrivas. Om förutsättningarna är uppfyllda så kan uppskovet överföras till den som tar över ersättningsbostaden.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000