Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?

2020-10-18 i Make
FRÅGA
HejMin blivande man skrev ett testamente för några år sedan då vi var sambo där jag ärver en summa pengar för att klara ett fortsatt ensamt liv. Hans barn, särkullbarn ärver sin laglott.Nu ska vi gifta oss och skriva ett äktenskapsförord med enskild egendom förutom lgh och en summa pengar som kompensation för förlust av penionsinkomst. (jag har slutat jobba tidigare) som blir giftorätt. Vad händer med det två år gamla testamente? Gäller det inte längre. Summan jag ärver i testamentet är större än den i äketenskapsförordet men inget nämnt om boende.Tacksam för svar Orolig brud
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din mans testamente, som han skrev innan ni gifte er, fortfarande är giltigt trots att ni har gift er och upprättat äktenskapsförord.

Ett testamente och ett äktenskapsförord har olika rättsverkningar och ersätter inte varandra. För att förklara deras funktioner och besvara din fråga kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken.


Äktenskapsförords funktion

Ett äktenskapsförord används för att beskriva vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det är endast giftorättsgods som ingår i en framtida bodelning (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Makarna kan på så vis bestämma själva på förhand vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska undantas. En bodelning sker vid makes dödsfall eller vid skilsmässa. I en bodelning delas giftorättsgodset upp mellan makarna.

Ett äktenskapsförord används därmed för att beskriva egendomsförhållandena mellan makarna. I ert fall innebär det att värdet av bostaden och den summa pengar som är giftorättsgods ska delas lika mellan er vid en bodelning.


Testamentes funktion

Ett testamente används för att beskriva hur en person vill att sina tillgångar ska fördelas när personen går bort. Om personen är gift, är det personens enskilda egendom samt det giftorättsgods som maken får rätt till efter en bodelning som kan fördelas enligt testamentet.

Ett testamente kan villkoras och ska tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att din man kan ha formulerat sitt testamente att det endast ska gälla om du och han är sambor. Om ett sådant villkor finns, gäller inte testamentet om ert samboskap upphör eller om ni gifter er. Det innebär att om din man villkorat testamentet på något vis, så gäller inte testamentet om inte villkoret uppfylls.

Det finns inget formkrav för att ett testamente ska vara återkallat, men testamentet är endast giltigt om testatorn vill. Ett testamente kan återkallas exempelvis genom att testamentet förstörs, ett nytt testamente upprättas eller att testatorn genom annan handling visar att testamentet inte ska gälla. Det räcker dock inte med att testatorn säger att testamentet inte ska gälla, det måste ha bevisats i handling (11 kap. 5 § ärvdabalken).


Svaret på din fråga
är att ett upprättande av ett äktenskapsförord inte ersätter din mans testamente. Testamentet är därför fortfarande giltigt under förutsättning att din man inte villkorat testamentet på något vis eller att han genom handling visat att testamentet är återkallat.


Värt att nämna
är arvsordningen som gäller i det fall som testamentet är återkallat, jag kommer därför att kort förklara denna. Gifta makar ärver varandra (3 kap 1 § 1 st. ärvdabalken). Om du och din man är gifta och din make går bort, har du rätt att ärva hans del av giftorättsgodset efter bodelningen samt den enskilda egendomen. Detta gäller under förutsättning att mannens särkullbarn inte kräver sin arvslott och därmed avstår sitt arv till din förmån (3 kap 1 § och 9 § ärvdabalken). I det fallet får mannens särkullbarn rätt till efterarv av dig istället (3 kap. 2 § ärvdabalken).

I andra fallet då särkullbarnet kräver ut sin arvslott, aktiveras den så kallade prisbasbeloppsregeln. Enligt denna har du rätt till fyra gånger prisbasbeloppet ur din mans kvarlåtenskap i det fall särkullbarnet kräver sin arvslott. I den beräkningen ska även tas hänsyn till värdet av det giftorättsgods du fått vid bodelningen och din enskilda egendom. Ryms fyra prisbasbelopp inom den summa du fått vid bodelningen och din enskilda egendom, så har du inte rätt att kräva någon summa ur särkullsbarnets arvslott (3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken).


Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (467)
2021-05-12 Fördelning av arv när avliden make har särkullbarn med efterarvsrätt
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt

Alla besvarade frågor (92309)