Vad händer med skatten när man köper ut någon?

FRÅGA
Hej min ena dotter vill skriva över sin bostadsrätt till sin syster är det möjligt utan skatter förstår att Brf tar en administrativ avgift den är värderad till 2,5 milj det är 450000kr i lån på lägenheten som jag dessutom undrar om det kan överlåtas lilla syster har fast jobb och inga anmärkningar som är den som skall ta över lägenheten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatten

Regler om skatt finner man i Inkomstskattelagen (IL).

Vid gåvor behöver ingen skatt betalas, utan den som får gåvan "tar över" skatten på så vis att anskaffningsvärdet inte förändras under gåvan. När gåvotagare vid ett eventuellt senare tillfälle alltså beräknas skatten från försäljningsvärdet och gåvogivarens införskaffningsvärde. "Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation." (44 kap 21 § IL).

Lånet

I vanliga fall kan man inte "ta över" någon annans lån. Detta måste godkännas av långivaren, vilket inte är omöjligt eftersom att det på dig verkar som att hon uppfyller alla kraven för att ta lån. Hon kan annars ansöka om ett nytt lån hos samma eller en annan bank.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl Lohmander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll