Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?

2020-02-11 i Samägandeavtal
FRÅGA
Om jag är ägare till hälften av en fastighet, vad händer om partnern gifter om sig innan vi gjort klart försäljning eller att jag blivit utköpt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1:3 äktenskapsbalken framkommer att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att äganderätten inte rubbas när man ingår äktenskap. Du äger fortfarande din halva av fastigheten och den som äger andra halvan äger fortfarande sin del.

Det finns dock bestämmelser som påverkar vad den andra ägaren av fastigheten kan göra med sin andel av den efter äktenskapet har ingåtts i äktenskapsbalkens 7 kap.

Du har alltid rätt att förfoga över din del av egendomen på det sättet som du själv önskar, du kan således sälja din andel av fastigheten utan problem. Men om du vill sälja hela fastigheten (alltså även din partners del) så krävs det samtycke från den andre ägaren (2 § SamäL). Om du inte har samtycke till detta så kan du vända dig till domstolen som i regel beviljar sådana ansökningar om det inte finns synnerliga skäl som talar mot det (6 § SamäL)

Sammanfattningsvis så kan man säga att din äganderätt inte alls påverkas. Det enda som kan bli annorlunda är om du skulle vilja sälja av hela fastigheten så skulle du i vissa fall behöva samtycke från partnerns och partnerns fru om förutsättningarna för det är uppfyllda i äktenskapsbalkens 7 kap. Och även i de fallet att det skulle vara svårt att få samtycke så kan det med största sannolikhet lösas via en ansökan till domstolen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll