Vad händer med resten av en skuld efter skuldsanering?

2018-08-17 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej,Min mamma lånade ut pengar till min systers dåvarande make. Återbetalningarna uteblev och mamma ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket också gick igenom.Nu gick min mamma bort i januari, och under våren ansökte min systers ex-make om skuldsanering.Vi fick idag besked om att saneringen beviljats.Är det möjligt att på laglig väg få hjälp med den skulden, eller har den "kasserats" i och med skuldsaneringen?Är det möjligt att ansöka om nytt betalningsföreläggande på samma belopp minus det som faktiskt betalats tillbaka genom utmätning av hans lön, samt de 10% via skuldsaneringen?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen (2016:675). Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen).

När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).

I ert fall innebär det att skulden är en sådan som kommer att ingå i skuldsaneringen. Tyvärr innebär det för er att ni inte kan begära in mer än vad ni fått betalt via skuldsaneringen. Din systers dåvarande make har efter slutförd skuldsanering befriats från resten av skulden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80619)