Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

2021-11-05 i Konkurs
FRÅGA
Om man har ett aktiebolag där man tagit privat lån till företaget och företaget går i konkurs vad händer med lånet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi kika i konkurslagen (KonkL) och förmånsrättslagen (FRL).

Konkurs

När ett företag försätts i konkurs så avvecklas företaget och samtliga tillgångar som finns kvar i bolaget ska användas för att betala företagets skulder (1 kap 1-2 § KonkL). Problemet för fordringsägare (dvs de som har en skuld mot företaget) är dock att många får ut väldigt lite eller ingenting alls ur en konkurs. Det finns nämligen en särskild prioritetsordning som anger vilka fordringsägare som får betalt ur konkursen. Denna ordning finns i förmånsrättslagen.

Förmånsrättslagen

Det är alltså i denna lag som det framgår i vilken ordning fordringsägarna får utdelning i konkursen. Till att börja med ska konkurskostnaderna, t.ex. konkursförvaltarens arvode, betalas. Sedan får fordringsägare som har en säkerhet kopplad till en skuld utdelning (4 § FRL). De har då en så kallad prioriterad fordran. Det kan t.ex. vara en bank som har pantsatt viss egendom. Det finns ofta en del fordringsägare som har sådan säkerhet och har därför rätt att få utdelning ur konkursen före andra fordringsägare. Även arbetstagare som har en lönefordran har rätt att få utdelning ur konkursen (12 § FRL). En förutsättning för betalning är givetvis dock att det finns tillgångar i företaget kvar som kan delas ut.

De fordringsägare som saknar sådan säkerhet har en så kallad oprioriterad fordran. Det är dessa som får utdelning sist ur en konkurs. Ofta finns dock ingenting kvar till dessa efter att fordringsägare med prioriterade fordringar fått urdelning. Om det dock finns tillgångar kvar efter att konkurskostnader och de prioriterade fordringarna har betalats, får alla fordringsägare med oprioriterade fordringar inbördes lika rätt (18 § FRL). Tillgångarna delas då upp utifrån hur stor skuld man har i relation till övriga fordringsägare. Man räknar då ut en viss procent som man har rätt till av de resterande tillgångarna.

I ditt fall

Om du har lånat ut pengar till företaget och ställt en säkerhet till det lånet i form av t.ex. ett pantbrev, så har du en prioriterad fordran. Då har du ganska goda möjligheter att få utdelning ur konkursen. Har du dock inte ställt någon säkerhet för ditt lån så har du istället en oprioriterad fordran. Sannolikheten för dig att få betalt för denna skuld ur konkursen är då tyvärr ganska liten. Eftersom jag inte vet något närmare om förhållandet kring lånet så kan jag inte göra en närmare bedömning än såhär.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,


Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98575)