FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/08/2022

Vad händer med min polisanmälan när jag befinner mig utomlands?

Hej! Jag har polisanmält en person för en rad brott. Nu har det uppstått en ytterst svår situation för mig då min förälder som bor utanför Europa blivit sjuk och jag måste åka dit för att ta hand om henne. Min fråga är hur processen med min polisanmälan påverkas nu med att jag måste vara utomlands på obestämd tid... skjuter de upp den då eller? Personen har utsatt mig för hänsynslösa brott som tagit hårt på mig, inneburit stor ekonomisk skada, så jag vill ju inte att anmälan läggs ned bara för att jag nu inte kan delta, och de har inte tilldelat mig något målsägarbiträde eller annan kontakt med ansvariga ännu. Om jag inte kan närvara vid rättegång för att jag är utomlands, kan målsägarbiträdet eller någon annan representera mig där förutsatt att jag lämnat över alla bevis och relevant information om fallet innan jag måste åka utomlands?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan min anmälan läggas ned för att jag inte kan delta?

Efter att en polisanmälan har gjorts så inleds en förundersökning för att utreda om ett brott överhuvudtaget har begåtts och i så fall av vem, 23 kap 1 och 2 §§ Rättegångsbalken (RB). När förundersökningen är färdig ska en åklagare bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Åklagaren har en skyldighet, en så kallad åtalsplikt, att väcka åtal i de fall där hen kan förvänta sig en fällande dom. Ett väckt åtal kan endast läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld, 20 kap 9 § RB. Förutsatt att det finns tillräckliga bevis som kan leda till en fällande dom kan åklagaren alltså inte lägga ned åtalet och du behöver inte oroa dig för att åklagaren skulle lägga ned åtalet för att du inte kan närvara fysiskt. 

Kan målsägarbiträdet representera mig som målsägande vid huvudförhandlingen?

Utgångspunkten är att målsäganden inte är skyldig att närvara vid en rättegång. Undantag sker dock när målsäganden har fått en kallelse, vilket brukar vara normalfallet. Då är man som målsägande skyldig att närvara vid rättegången personligen och kan riskera att betala vite om man inte skulle dyka upp, 45 kap 15 § RB. Eftersom man personligen ska närvara kan inte målsägandebiträde ersätta dig. Jag antar att du ännu inte har fått en eventuell kallelse eftersom det verkar som att utredningen i ditt mål inte har kommit så långt att datum har satts för en huvudförhandling.

Om du skulle få en kallelse och du inte kan närvara fysiskt vid huvudförhandlingen skulle domstolen kunna besluta om att du kan delta via videolänk eller telefon om de anser att det finns skäl för det, 5 kap 10 § RB. Om domstolen anser att du måste infinna dig fysiskt vid huvudförhandlingen kommer domstolen att skjuta upp huvudförhandlingen till en annan dag, 46 kap 2 § RB.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen, 

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”