Vad händer med leasingavtal när företaget går i konkurs?

2018-09-28 i Konkurs
FRÅGA
Vad händer med min privata leasing på bilen då bilföretaget har gått i konkurs?
SVAR

Hej!

Vad händer med bilen?
Bilföretaget har äganderätt medans du har nyttjanderätt till bilen. Eftersom bilen ägs av bilföretaget kommer bilen troligtvis att säljas som tillgång i samband med konkursen för att kunna betala av skulder. Det innebär att bilen kommer behöva lämnas tillbaka till bilföretaget och ditt leasingavtal avbryts.

Skadestånd?
Förutsatt att avtalet skulle fortsätta löpa har bilföretaget begått avtalsbrott. Det innebär att du rent faktiskt skulle kunna kräva skadestånd för ekonomisk skada som kanske kan uppstå i och med att leasingavtalet upphör.

Eftersom företaget går i konkurs är det dock mest troligt att det saknas medel att betala skadestånd med. Skadeståndsanspråket skulle då räknas som en oprioriterad skuld i konkursen eftersom den saknar sådan säkerhet som exempelvis banker oftast har (säkerhet i form av pant i bilföretagets fastighet osv). Det innebär att det mest troliga utfallet är att du inte alls får ut några pengar genom skadeståndsanspråk. Med det vill jag alltså säga att det knappast är mödan värt.

Sammanfattningsvis kommer alltså bilen mest troligen krävas tillbaka av företaget. Jag råder dig att inte lägga allt för mycket energi på att försöka få ut någon slags kompensation utan vänd dig helt enkelt till ett annat bilföretag som kan teckna nytt leasingavtal.

(Tillägg: det kan också vara så att bilen säljs med leasingavtalet vidhängande, dvs. att något annat bilföretag övertar leasingkontrakten och du på så vis kan behålla bilen. Det beror dock helt på omständigheterna).

Hoppas att det här besvarade de funderingar du kan tänkas ha! Tack för att du vände dig till Lawline och hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade.

Sara Hill
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98708)