Vad händer med huset om min make/maka dör som har två barn?

2018-09-26 i Make
FRÅGA
Jag är gift med en som har två barn. hen har ett hus som jag flyttat in i. vad händer om hen dör? Inget äktenskaps förord finns mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med huset när din make/maka dör. Inga äktenskapsförord finns. Tolkar det även som att det inte är gemensamma barn, utan särkullbarn till din make/maka.

Bestämmelser som kommer bli aktuella gällande din fråga finns både i Äktenskapsbalken (ÄktB) och i Ärvdabalken (ÄB).

Bodelning
När någon dör ska en bodelning ske. En bodelning innebär att all den egendom som du och din make/maka äger ska uppräknas och värderas. Det är för att få reda på hur mycket egendom du och din make/maka har, men också för att veta värdet på eran egendom. I bodelningen ska egendom som är giftorättsgods ingå. Giftorättsgods är all egendom du och din make/maka har som inte är enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB, 9 kap. 1 och 2 § ÄktB, 10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 1 § ÄktB).

Enskild egendom är sådan egendom som du och din make/maka har gjort till just enskild egendom. Egendom blir enskild egendom genom: äktenskapsförord, gåva/arv/testamente med villkoret att egendomen ska vara enskild, eller genom vissa förmånstagarförordnande vid vissa försäkringar (ex. livförsäkring). Det är sätten som egendom blir enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Om huset inte är enskild egendom genom någon av dessa sätt så kommer huset att vara giftorättsgods. Huset ingår då i bodelningen (10 kap. 1 ÄktB).

Det innebär att värdet av huset kommer ingå i bodelningen. Hela värdet av din och din makes/makas giftorättsgods ska sedan hälften delas. Hälften av värdet tillfaller dig och hälften din make/maka (11 kap. 3 § ÄktB). Den delen som din make/maka får i bodelningen kommer vara dennes kvarlåtenskap. Det innebär att hälften av huset kommer att ingå i kvarlåtenskapen från din make/maka som ska fördelas på arvingar.

Hur fördelas arvet, och husets betydelse vid fördelningen av arvet?
Arvet ska fördelas på den avlidens arvingar. Barn till den avliden tillhör första arvsklassen och ska därför ärva (2 kap. 1 ÄB). Det finns dock en regel som säger att den efterlevande maken/makan ärver före gemensamma barn och de gemensamma barnen får då vänta på efterarv av sin avlidna förälder. När det gäller särkullbarn, vilket jag antar att det rör sig om här, har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern dör. Då ärver inte den efterlevande maken/makan deras del. Utan kvarlåtenskapen av den avlidna maken/makan tillfaller särkullbarnen (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB). Du ärver då inte din make/maka. (Om det skulle vara gemensamma barn ärver du allt från din make/maka med fri förfoganderätt och barnen får vänta på efterarv, 3 kap. 1 § ÄB)

Halva värdet på huset kommer då att ingå i kvarlåtenskapen som särkullbarnens ärver (3 kap. 1 § ÄB). Huset kommer dock troligvist att tillfalla dig i fördelningen av boet eftersom du mest behöver huset. Problemet är att särkullbarnet fortfarande har rätt till halva värdet av huset. Det kan då antigen bli så att du måste kompensera/lösa ut dem för halva värdet av huset, eller att halva husets värde kommer att avräknas från andra delar av ditt giftorättsgods som du skulle få (11 kap. 8 § ÄktB). Men huset kommer troligtvis att tillfalla dig.

Sammanfattning
Huset kommer ingå (om det är giftorättsgods) i bodelningen, du har då rätt till halva värdet och din make/maka har rätt till andra halvan av värdet. Värdet kommer att ingå i kvarlåtenskapen av den avlidna som ska fördelas på den avlidnas arvingar. Om det rör sig om särkullbarn kommer det att kunna få ut sitt arv direkt. Du ärver då inget. Huset kommer troligtvis tillfalla dig eftersom du mest behöver det. Du kommer dock vara tvungen att lösa ut eller kompensera särkullbarnen för den delen av värdet på huset som ingår i deras arvslott från deras avlidna förälder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (341)
2019-03-22 Kan man ärva ett borgensåtagande?
2019-03-19 kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?
2019-03-12 Efterlevande makes rätt till arv
2019-02-26 Hur fördelas arvet efter först avlidna maken i ett barnlöst äktenskap?

Alla besvarade frågor (66981)