Vad händer med gemensamma bolån vid dödsfall?

FRÅGA
Hej, Min pappa gick bort hastigt för ett tag sedan och lämnade kvar min mamma med skulder. Skulder i form av använda krediter på diverse kreditkort. Jag har läst att skulder inte ärvs utan det är dödsboet som skall stå för dessa. Min fråga är, huset som de bodde/bor i räknas detta som en tillgång som kan användas för att lösa krediterna (värdet av huset överstiger skulderna) ? Vad händer då med att 'sitta i orubbat bo' då min mamma önskar att bo kvar? Kan bolagen kräva att huset skall säljas för att de skall få in sina pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar svarar för sina skulder: Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att du inte kan bli ansvarig eller betalningsskyldig för din makes lån och krediter. I första hand ska din makes skulder betalas med de tillgångar som finns i dödsboet efter honom.

Bodelning om den avlidnes tillgångar inte täcker dennes skulder: Däremot kan det vara så att din makes enskilda egendom inte täcker hans skulder. I sådana fall ska en bodelning ske för att beräkna vad som kan användas för att betala av din makes skulder, (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Som efterlevande make kan du vid en bodelning välja likadelning eller att var och en som sin andel behåller sitt giftorättsgods. (12 kap 2 § äktenskapsbalken).

Pensionsrättigheter är undantagna bodelning och ska inte räknas med, (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Om privat och tjänsteförsäkringarna enligt testamentet ska vara din enskilda egendom är de också undantagna från bodelning, (7 kap 2 § punkten 4 äktenskapsbalken). Är privat och tjänsteförsäkringarna inte testamenterade som din enskilda egendom kan delar av det komma att användas till att betala av din makes skulder.

Gemensamt bostadslån: Om lägenheten till följd av äktenskapsförord är enskild egendom är den undantagen bodelning, (7 kap 2 § punkten 1 äktenskapsbalken). Däremot står ni båda på bostadslånet vilket innebär att ni svarar solidariskt gentemot banken. Det innebär att banken har regressrätt och kan vända sig till dig för betalning av din makes andel om han avlider. När den ena maken dör bildas ett dödsbo som består av tillgångar och skulder som tillhörde den avlidne. I första hand kan banken kräva dödsboet på betalning men det är vanligt att efterlevande make tar över makarnas gemensamma lån efter ett dödsfall, vilket kräver långivarens godkännande.

Sammanfattningsvis: Enligt huvudregeln svarar du inte för din makes skulder men om hans tillgångar inte täcker hans skulder ska en bodelning göras. Vid bodelning kan välja att egendom likadelas eller att var och en behåller sin andel som sitt giftorättsgods, väljer du likadelning kan utfallet indirekt bli att du delvis betalar för din makes skulder om du har mer tillgångar än honom.

Eftersom ni båda står på bostadslånet svarar ni solidariskt för lånet vilket innebär att banken kan kräva dig på din makes andel om han avlider.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98572)