Vad händer med förordnande av testamentsexekutor vid klander av testamente?

Hej,

Min mor har uttryckt i sitt testande en person som hon vill ska vara testamentsexekutor. Vad händer med dödsboet och förvaltningen av dödsboet om testamente klandras. Gäller det då i den del som gäller testamentsexekutorn eller är det vi som är dödsbodelägare som har att sköta dödsboets angelägenheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett testamente är giltigt och vunnit laga kraft är en förutsättning för att ett förordnande om testamentsexekutor i ett testamente ska bli gällande. Ett testamente har vunnit laga kraft och är gällande om testamentet har godkänts av alla dödsbodelägare eller om fristen för klander har löpt ut utan att någon arvinge har klandrat. Enligt 14 kap. 5 § ärvdabalken ska arvinge som vill klandra ett testamente väcka klandertalan inom sex månader från att han erhöll del av testamentet.

Den som har förordnats som testamentsexekutor kan däremot enligt 19 kap. 1 § ärvdabalken ansöka om förordnande av en boutredningsman hos tingsrätt innan testamentet har vunnit laga kraft. Testamentsexekutorn kan då vara den som utses till boutredningsman och kan då påbörja sitt arbete som testamentsexekutor utan att behöva vänta ut klanderfristen.

Jag tolkar det som att det aktuella testamentet har klandrats och att det därför inte har vunnit laga kraft. Det framgår dock inte på vilken grund testamentet har klandrats. När man talar om klander av testamente är det dock ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ärvdabalken som brukar avses och jag har därför tolkat det som att så är fallet.

I det fall testamentet har klandrats på grund av någon av ogiltighetsgrunderna i 13 kap. ärvdabalken (exempelvis formfel i 13 kap. 1 § ärvdabalken) kommer det förmodligen innebära att hela testamentet förfaller om testamentet förklaras ogiltigt på någon av dessa grunder, och därmed även förordnandet av testamentsexekutor. I enlighet med 18 kap. 1 § ärvdabalken ska då dödsbodelägare gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning