Vad händer med enskild egendom genom äktenskapsförord vid; ränta, nya insättningar, sammanblandning samt kontantinsats

FRÅGA
Citat: " vi bestämmer genom detra äktenskapsförord att alla mina ********namn***** s bank och fondmedel, skandiabanken samt Föreningssparbanken, idag totalt bestårnde av 500.000 kr skall vara min ***namn***s enskilda egendom, vari i maken ej äger någon giftorätt."Nu undrar jag vad som är esänskilld egendom idag 10år senare. De flesta av pengarna har använts till husköp. Är det summan 500 000kr som är giftorättsgods, eller beloppet som finns på kontona. Om kontona är avslutade och pengarna flyttade, vad gäller då. Om fonderna har ökat pga av ränta och nya insättningar. Vad gäller då. Alltså, är det summan som är enskilld egendom, eller är det det egna kontot, oavsett hur mycket eller lite som finns på det? Har jag förstått rätt... att de pengar som lades på kontantinsatts på huset ej längre är enskilld egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lagen som blir aktuell i denna fråga är äktenskapsbalken (ÄktB).

Grundläggande genomgång

Huvudregeln enligt 7 kap. 1 § ÄktB är att egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild på sex olika sätt enligt 7 kap. 2 § ÄktB, varav äktenskapsförord är en av dem (7 kap. 2 § p. 1 ÄktB).

Dina frågor:

Är det summan som är enskild egendom eller är det kontot?

När makar genom äktenskapsförord bestämmer att egendom ska vara enskild är det summan i ert fall man hänvisar till. Men eftersom även egendom som träder i stället för den summan är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB så är det inte så enkelt. Kontot i sig är enskild egendom i de fall man i äktenskapsförordet täpper igen alla möjliga utvägar, se vidare nästa fråga.

Vad händer om fonderna ökat på grund av ränta och nya insättningar?

Om pengarna under hela äktenskapet varit kvar i kontot och ökar blir inte räntan automatiskt enskild egendom. Detta måste avtalas om i äktenskapsförordet för att vara enskild (7 kap. 2 § st. 2 ÄktB).

Nya insättningar blir inte heller automatiskt enskild egendom då huvudregeln är att egendom är giftorättsgods i den mån man inte avtalat om enskild egendom. Alla nya insättningar är därför giftorättsgods och de måste avtalas om att de insättningarna ska vara enskild egendom i äktenskapsförord.

Vad händer om kontona är avslutade och pengarna flyttade?

För att pengar ska ha kvar sin karaktär av enskild egendom så krävs det att pengarna inte blir sammanblandade. Det är nämligen svårt att bevisa vilka pengar som är enskild egendom och vilka som är giftorättsgods om de blir sammanblandade med andra pengar på ett annat konto.

Enligt NJA 1992 s. 773 krävs det att pengarna är avskilda från varandra och om det blivit sammanblandade med giftorättsgods så måste en väldigt noggrann notering ske när pengar flyttats från de kontot. I rättsfallet ansågs pengarna förlorat sin karaktär som enskild egendom på grund av sammanblandning.

Är pengarna som lagts på kontantinsats på huset ej längre enskild egendom?

Huvudregeln är att pengarna måste vara separerade från giftorättsgods för att kunna ha kvar sin karaktär som enskild egendom. Om inget separat avtal slutits mellan makarna om att dessa pengar som lagts in som kontantinsats ska fortsättningsvis vara enskild egendom så har pengarna förlorat sin karaktär som enskild egendom när de sammanblandats med giftorättsgods. Det hade varit skillnad om husköpet enbart finansierades med pengarna som var enskild egendom, då hade huset i enlighet med 7 kap 2 § p. 6 ÄktB, trätt i stället för den enskilda egendomen och därmed också varit enskild egendom.

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (987)
2019-08-20 Kan egendom göras till enskild genom ett avtal mellan makarna, utan äktenskapsförord?
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?

Alla besvarade frågor (72169)