Vad händer med ena makens skulder då den dör?

FRÅGA
Hej!Min man har spelskulder som han har lån på. Står endast på honom.Om han dör, hamnar jag rent utsagt i skiten då?Är det bättre att vara skilda på papper?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige ärver makar inte skulder. Så att du kommer aldrig att ”ta över” skulderna efter att din make dör.

Vad som händer om din make dör t.ex. är att det blir en bodelning. Detta blir det även om ni skulle skilja er nu. Då kommer alla era ägodelar att delas upp på hälften. Detta är det enda som påverkar dig direkt. Du kan också som efterlevande begära att inte bodela vilket skulle göra att du får behålla allt som var ditt innan han dog (enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken, se här).

Det som då skulle bli din makes egendom genom bodelningen är sådant som hans arvingar ska ärva. Då ni är gifta ska du ärva det han lämnar efter sig när han dör (enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken, se här) Men har han stora skulder kan dödsboet försättas i konkurs och det han äger kan gå till att betala hans skulder. Du påverkas då inte direkt, men det arv du får efter honom kommer att bli mindre. Skulle alla hans tillgångar gå till att betala skulder kommer dödsboet i konkurs avskrivas när det inte finns nå mer pengar och då ”försvinner” alla skulder.

Du kommer alltså inte riskera att tappa något av din egendom, men egendom som din make äger eller som det är svårt att bevisa att endast du äger utan det antas äga gemensamt kan gå till att betala skulder. Äger ni ett hus tillsammans lär du med största sannolikhet inte behöva sälja den då banken har förmånsrätt i den och vid en eventuell försäljning kommer de har rätt att få tillbaka pengar för huslånet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, kvarstår några funderingar lämna en kommentar så svarar jag på dem så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97407)