Vad händer med en fullmakt om fullmaktsgivaren dör?

2019-11-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har med fullmakt påbörjat försäljning av min fars bostadsrätt då han flyttat till äldteboende, vad händer om far avlider innan försäljningen är slutförd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). Din far är fullmaktsgivare och du är fullmäktige. Vad som händer med en fullmakt om fullmaktsgivaren dör regleras i 21 § AvtL. Huvudregeln är att fullmakten fortfarande gäller. Om det föreligger särskilda omständigheter ska dock fullmakten anses vara förfallen. Att fullmakten är förfallen betyder att den inte längre gäller.

Om din far dör innan försäljningen av hans bostadsrätt är klar, så tyder det mesta på att fullmakten fortfarande kommer att gälla. Huvudregeln är som sagt att fullmaktsgivarens dödsfall inte påverkar fullmaktens giltighet. Fullmakten kommer ju att vara till fördel för dödsboet efter din far. När bostadsrätten säljs kommer det att komma in pengar till dödsboet.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1280)
2020-03-29 Namnbyte på en biljett
2020-03-26 Skyldigheten att lyda när någon ber om en tjänst?
2020-03-25 Upprättande av fullmakt
2020-03-24 Uppsägning av gymkort

Alla besvarade frågor (78661)