Vad händer med egendom jag införskaffat innan äktenskapets ingående?

FRÅGA
Vad gäller för möbler inköpta före äktenskapet? I egen ensam hyrd lägenhet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du ingår äktenskap förblir all din egendom din (äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §). Dock blir all er egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta innebär att vardera make vid eventuell skilsmässa har rätt att göra anspråk på hälften av de samlade tillgångarna. Det enda sättet för makarna att skydda sin egendom är att skriva äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 3 §). Man kan då välja att all egendom ska vara enskild (dvs. inte ingå i bodelning), eller att vissa delar av egendomen ska vara enskild för båda eller bara en av makarna.

Egendom kan vara enskild även av andra anledningar, t.ex. om ena maken fått egendomen i gåva av annan person än den andra maken, med villkor om att egendomen ska vara den makens enskilda. Sådant förordnande är dock mer vanligt om det är tal om stora kapitalbelopp, släktfastigheter eller liknande (se ÄktB 7 kap. 2 §).

Svaret på din fråga är alltså att de möbler du köpt innan äktenskapet ska (förutsatt att ni inte skrivit äktenskapsförord) ingå i bodelningen.

Vänligen,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82629)