Vad händer med byggnad efter arrendets avslut?

2017-06-28 i Arrende
FRÅGA
Hej!Min svärmor äger ett hus på en arrendetomt som markägarna har sagt upp arrendet på och det löper ut 2018-05-31 dvs då ska hon lämna ifrån sig det.Måste vi ta bort huset och återställa marken?Är markägaren skyldig att köpa huset?Med vänlig hälsning!Robert
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna bestämmelser om arrende finns i 8 kap. jordabalken. Angående din specifika fråga kan svar hämtas i 21 § i samma kapitel. I 21 § 1 stycket står det att arrendatorn kan erbjuda markägaren att köpa huset. Svarar inte markägaren inom en månad från erbjudandet att han är villig att köpa huset kan man sälja till eventuell ny arrendator eller ta bort huset. Vid borttagande ska sedan marken återställas till tjänligt skick. Lämnas huset bara kvar på marken efter frånträdet tillfaller äganderätten markägaren efter tre månader enligt 21 § 2 stycket.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98495)