Vad händer med byggnad efter arrendets avslut?

2017-06-28 i Arrende
FRÅGA
Hej!Min svärmor äger ett hus på en arrendetomt som markägarna har sagt upp arrendet på och det löper ut 2018-05-31 dvs då ska hon lämna ifrån sig det.Måste vi ta bort huset och återställa marken?Är markägaren skyldig att köpa huset?Med vänlig hälsning!Robert
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna bestämmelser om arrende finns i 8 kap. jordabalken. Angående din specifika fråga kan svar hämtas i 21 § i samma kapitel. I 21 § 1 stycket står det att arrendatorn kan erbjuda markägaren att köpa huset. Svarar inte markägaren inom en månad från erbjudandet att han är villig att köpa huset kan man sälja till eventuell ny arrendator eller ta bort huset. Vid borttagande ska sedan marken återställas till tjänligt skick. Lämnas huset bara kvar på marken efter frånträdet tillfaller äganderätten markägaren efter tre månader enligt 21 § 2 stycket.

Med vänliga hälsningar,

Oskar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (187)
2020-07-31 Överlåtelse av hus på ofri grund
2020-07-30 Försäljning av hus på ofri grund
2020-07-26 Förverkande av jordbruksarrende enligt 8 kap 23§ JB.
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?

Alla besvarade frågor (82640)