Vad händer med avtal om samägd fastighet när en av delägarna har avlidit?

2015-11-29 i Samägandeavtal
FRÅGA
Samägd fastighet, fyra delägare, eget avtal som säger att om någon delägare vill bli utlöst kan han el. hon ej begära mer för fastigheten än vad taxeringsvärdet ligger på( marknadsvärdet skall alltså ej gälla om någon vill bli utlöst )).Alla fyra ägarna har godkänt och skrivit under detta avtal för ca. 15 -20 år sedan.En av delägarna har avlidit och hans dotter står nu som ägare (hon har alltså ejskrivit under detta avtal men å andra sidan vill hon ej heller sälja sin del ).En annan delägare vill hoppa av och vill ha ut sin del och hävdar att marknadsvärdetär det som gäller .
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det rör sig om en samägd fastighet så gäller lagen om samäganderätt. Denna lag är dock dispositiv och kan avtalas bort vad gäller hur den gemensamt ägda fastigheten ska säljas, SamägL 6 §. Av din information bör avtalet fortfarande vara gällande även om en av delägarna går bort. Avtalet gäller för varje delägares andel och dottern som nu äger den avlidnes andel är bunden av avtalet eftersom hon inträder som ägare av andelen.

Vad gäller priset för egendomen regleras inte detta i samäganderättslagen och det finns inget, av din information att döma, som skulle medföra att avtalets villkor om att försäljning ska göras till taxeringsvärde skulle vara ogiltigt. Den delägare som vill sälja sin andel bör få göra detta till det taxerade värdet enligt avtalet.

En fråga är om avtalet kan jämkas vad gäller just villkoret om taxeringsvärdet som grund för försäljning. Om det inte skulle vara väldigt stora skillnader mellan taxeringspris och marknadsvärde, exv. om marknadsvärdet skulle vara dubbelt så högt idag som det var i förhållande till taxeringsvärdet när avtalet skrevs under, så bör ingen jämkning ske och avtalet bör stå fast.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Har ni fler frågor eller behöver hjälp att medla i en tvist kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning.

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (549)
2020-10-18 Kan en delägare rättsligt tvingas av övriga delägare till att sälja sin andel?
2020-10-09 Hur länge kan en samägare (sambo) förhala en försäljning av gemensam bostad?
2020-10-01 Dold samäganderätt
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning

Alla besvarade frågor (85155)