Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?

Person A och B är gifta. De har inga barn. A har inga syskon. B har en syster (som inte heller har nåra barn). Bådas föräldrar, A och B:s, är sedan länge döda. B avlider. A är gammal och sjuk och förväntas inte leva så många år till. Inget testamente finns. Går förmögenheten från A vid hans död till Allmänna arvsfonden eller kan B:s syster få ärva om hon då fortfarande lever?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

De arvsberättigade efter en avliden person delas in enligt följande:

- Första arvsklassen som består utav arvlåtarens barn och barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken),

- Andra arvsklassen som består utav arvlåtarens föräldrar, syskon, och syskonbarn (2 kap. 2 § ärvdabalken) eller

- Tredje arvsklassen som består utav arvlåtarens farföräldrar, morföräldrar, farföräldrars barn och morföräldrars barn (2 kap. 3 § ärvdabalken)

Andra arvsklassen aktualiseras endast om ingen i första arvsklassen är vid liv. Tredje arvsklassen aktualiseras endast om ingen i andra arvsklassen är vid liv.

Om jag har förstått din fråga rätt så har A ingen arvsberättigad person vid livet. B har däremot och enbart sin syster vid livet. Om det vid den efterlevande makens död finns arvsberättigad efter endast en av makarna, ska den/de ärva allt (3 kap. 8 § ärvdabalken). Detta innebär alltså att eftersom B:s syster är den ända arvsberättigade som finns kvar från både A och B så är det denne som kommer att få ärva allt från A.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava SetayeshRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning