Vad händer med aktieägaravtal som strider mot bolagsordningen?

2017-06-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej Om bolagsordning ej stämmer överens med aktieägaravtalet, upphävs då aktieägaravtalet och behöver skrivas om då detta ej stämmer med verkligheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Bolagsordningen binder bolaget medan ett aktieägaravtal binder aktieägarna gentemot varandra. Bolagsordningen är bindande mot tredje parter medan ett aktieägaravtal endast binder avtalsparterna.

Om reglerna i bolagsordningen och aktieägaravtalet inte stämmer överens har bolagsordningen som regel företräde. Aktieägaravtalet upphävs inte automatiskt och parterna kan fortfarande vara bundna att agera i enlighet med avtalet, men om agerandet strider mot bolagsordningen blir inte bolaget bundet av agerandet.

Detta förutsätter att inte avtalet i sig anger att avtalet upphävs om det strider mot bolagsordningen. Parterna i avtalet kan gemensamt bestämma att upphäva eller ändra avtalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?