Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?

FRÅGA
Om jag skiljer mig vad händer med äktenskapsförordet med tidigare maken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar bestämma att deras egendom ska vara antingen enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När äktenskapet tar slut är det bara giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan dock också ingå i bodelningen, men bara om makarna kommer överens om att den ska det (10 kap. 4 § ÄktB).

Om ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt kan det i vissa fall jämkas, med resultatet att viss enskild egendom tas in i giftorättsgodset (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att överenskommelsen mellan makarna ska respekteras.

Efter att bodelningen är färdig och äktenskapet har avslutats gäller inte äktenskapsförordet längre, då det du och din make kommit överens om har blivit uppfyllt. Om någon av er inte har fått den egendom ni har rätt till i bodelningen har den personen dock kvar en fordran mot den andra maken (11 kap. 11 § ÄktB).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1221)
2021-04-22 Är hus giftorättsgods om man står som ensam ägare?
2021-04-21 Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?
2021-04-20 Avkastning av enskild egendom samt nya insättningar på konto
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning

Alla besvarade frågor (91430)