Vad händer ifall målsäganden inte dyker upp?

FRÅGA
Hej! Jag har blivit åtalad för misshandel och personen i fråga jag slog kommer troligtvis inte komma. Jag kommer förmodligen bli kallad till rättegång i tingsrätten snart men vad kommer hända med målet ifall han inte dyker upp.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring rättegångsbalken för vad som gäller vid rättegångar.

Utgångspunkten är att alla parter i en rättegång ska infinna sig vid en huvudförhandling om inte domstolen bedömer annat, såsom att partens frånvaro saknar betydelse för rättegången. 11 kap 5 § rättegångsbalken (RB)

Vore förutsättningarna sådana att målsäganden eller ett vittne inte dyker upp till huvudförhandlingen så kan domstolen besluta att ställa in huvudförhandlingen och genomföra den en annan dag. 46 kap 2 § 4p. RB. Huvudförhandlingen kan dock ändå genomföras om domstolen bedömer att personen inte bör höras i huvudförhandlingen. Misshandel är dock ett brott som faller under allmänt åtal och med detta innebär de att det är åklagaren som väcker åtal och att rättegången inte är beroende av att målsäganden för talan, 20 kap 6 § RB.

Sammanfattningsvis

Jag kan tyvärr inte ge dig ett klart och tydligt svar gällande vad som exakt kommer att hända i målet. Det är upp till domstolen att göra den bedömningen ifall rättegången ska genomföras utan vare sig målsägande eller vittnet.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (112)
2020-11-23 Är en juriststudent ett lämpligt ombud i en rättegång?
2020-11-19 Vad händer om jag inte dyker upp till rättegången?
2020-09-10 Förutsättningar för part att bedriva domstolsprocess från utlandet
2020-09-04 Varför är straffrätt offentligrättslig

Alla besvarade frågor (86938)