Vad händer i mitt ärende hos polisen?

Har under tre års till blivit trakasserad av ett ungdomsgäng. Har polisanmält dom flera gånger. En förundersökningsledare på polisens kontaktcenter beslutade I fjol att inleda en utredning mot dessa personer eftersom dom är straffmyndiga och det har varit så långvarigt, men nu ett år senare så har utredningen ännu ej inleds. Är detta normalt. Vad kan jag som målsägande göra för att utredningen skall

Inledas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inleda förundersökning

Polisen ska inleda förundersökning när det finns anledning att anta att brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Ribban för vad anledning att anta innebär är väldigt låg, och det räcker att det finns en aning om att brott har begåtts, även om man inte vet exakt vilket brott. Dock behöver inte förundersökning föranledas om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Utifrån vad du skriver låter det som att polisen borde ha inlett förundersökning på den informationen. Så om du har anmält detta till polisen, har denna information gått vidare till en förundersökningsledare som fattar beslut om förundersökning ska inledas. Detta beslut ska fattas skyndsamt. Utredningen ska bedrivas för att se vem som skäligen kan misstänka för brottet, och om denne kan åtalas för brottet (23 kap. 2§ rättegångsbalken).

Förundersökning läggs ned

Förundersökning får läggas ned om den fortsatta utredningen skulle kräva kostnader som inte står i proportion till sakens betydelse, eller om det kan antas att brottet inte skulle komma ske (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Om man inte kan styrka att brott har begåtts för förundersökningen läggas ned.

I ditt fall

Jag kan tyvärr inte säga varför det inte hänt något i ditt ärende, eller om förundersökning faktiskt har inletts än eller inte. Det kan vara så att förundersökningen inletts men att man inte hunnit bedriva utredning i ärendet än. Det kan ha varit så att det är av resursskäl som att utredningen inte hunnit bedrivas, eller att förundersökningen har lagts ned.

Jag rekommenderar dig att kontakta polisen på nytt för att ta reda på vad som händer i ärendet, om det är nedlagt eller vad som skett i utredningsväg. Om förundersökningen lagts ned kan du begära överprövning av detta beslut, genom att framställa en sådan begäran hos den polis eller åklagarmyndighet där beslutet fattades. Du kan läsa mer om detta på Åklagarmyndighetens hemsida.

Om du annars anser att polisen misskött sig, kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om dessa anmälningar på deras hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen tillbaka!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo