Vad händer efteråt om min slagit mig och därefter blivit häktad?

Min man och jag bråkade på nyårsafton. Han slog mig så jag fick en blå läpp. Han var berusad när detta hände. Polis kom och dom anhöll honom. Jag blev förhörd och han fick komma ut ur häktet. Han har tagit hjälp ang sitt sätt att dricka alkohol. Vi har det bra, och han har inte druckit på en månad. Det jag undrar över, vad händer sedan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Allmänt åtal

När det kommer till brott som rör våld i nära relationer såsom misshandel och grov kvinnofridskränkning råder dessa under allmänt åtal. Att ett brott är under allmänt åtal innebär att polis och åklagare är skyldig att utreda brottet om de misstänker att ett brott har begåtts. Om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal är åklagaren skyldig att göra detta. Det innebär alltså att man inte måste polisanmäla brottet för att det ändå ska utredas. Det spelar någon därmed ingen roll om du vill anmäla brottet eller inte, utan brottet kommer att utredas oavsett. Detta beror på att brott under allmänt åtal anses vara viktiga att utreda och bekämpa ur ett samhällsperspektiv (20 Kap. 3 § rättegångsbalken).


Vad händer nu?

Eftersom du blivit förhörd och din man suttit häktad har en förundersökning troligtvis inletts (23 Kap. 1 § rättegångsbalken). Om åklagaren anser att det finns tillräckligt underlag som visar att din man kan knytas till brottet har åklagaren en skyldighet väcka åtal. För att åtal ska väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark och åklagaren måste på en objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Om åklagaren anser att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom kan åklagaren välja att inte väcka åtal. Det är alltså upp till åklagaren i fallet besluta om åtal kan väckas eller inte. Om åtal väcks kommer det att bli en rättegång i domstol. Om åklagaren däremot inte anser att det finns tillräckligt med bevisning läggs förundersökningen istället ner och åtal kommer inte att väckas.


Sammanfattningsvis

Då brottet går under allmänt åtal kommer polis och åklagare att utreda brottet oavsett om du vill att din man ska bli åtalad för detta eller inte. Detta beror på att polisen misstänker att ett brott som går under allmänt åtal begåtts och därför har en skyldighet att utreda brottet. Då du har blivit förhörd och din man blivit häktad har en förundersökning inletts. Det är då upp till en förundersökningsledare att utreda brottet och därefter upp till en åklagare att besluta om åtal ska väckas eller inte. Väcks åtal kommer det att bli en rättegång i domstol. Om åklagaren anser att åtal inte ska väckas på grund av t.ex. bristande bevisning läggs förundersökningen ner.


Din man har rätt till information om sin brottsmisstanke och kommer bli kontaktad antingen innan eller när har åtal har väckts om detta sker.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Behöver du mer hjälp och rådgivning är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka eller skriva till info@lawline.se.


Med vänliga hälsningar,

Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo