Vad händer efter polisanmälan?

2020-10-26 i Förundersökning
FRÅGA
polisen fick ett paket med mycket droger i som matchar min adress och efternamn men inte förnamnet. De kallar mig till förhör. Är jag redan polisanmäld? vad ska jag göra i det här fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När polisen får kännedom om ett brott inleds en förundersökning. Ett brott kan komma till polisens kännedom genom exempelvis en polisanmälan, men det kan också ske genom tips eller allmänna kontroller. Syftet med förundersökningen är att utreda brottet och se om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.

När kan man bli kallad till förhör?

Polisen kan hålla förhör med den misstänkta, med vittnen eller andra som kan ha uppgifter om gärningen. Förhör kan också hållas upplysningsvis med envar vilket innebär att man inte är misstänkt för brottet (23 kap. 6 § RB). Om man är kallad till förhör är man skyldig att inställa sig.

När förundersökningen kommit till ett stadie där någon skäligen kan misstänkas för brottet ska den misstänkte underrättas om misstanken när han eller hon hörs i förhör (23 kap. 18 § RB).

Vad ska jag göra?

Du är skyldig att inställa dig till förhöret du kallats till. Väl på plats kommer du få kännedom om varför du hörs, om det är upplysningsvis eller om du är misstänkt för brott. Under förhöret kommer förhörsledaren ställa frågor och om du vill kommer du att få förklara din sida av händelsen och vad du känner till om det som polisen lägger fram vid förhöret. Du har även en rätt att vara tyst och inte yttra dig om du inte vill.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?