Vad händer efter en polisanmälan av ett sexualbrott?

2019-02-15 i Förundersökning
FRÅGA
En nära släkting och kompis har tafsat på mig och mina kompisar flera gånger under 2 år men vi har aldrig förut anmält honom fastän han tafsat på oss när han var över 16 och vi var yngre. För en vecka sedan tafsade han på mig igen när jag hade somnat, han är nu 18 år och jag 16. Skulle det hända något om vi polisanmälde honom eller skulle han bara komma undan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag passa på att säga vad tråkigt att detta hänt dig och din kompis. Det är allvarliga brott ni har blivit utsatta för och jag råder er att i vilket fall som helst polisanmäla händelserna. Jag kommer nedan redogöra lite för brotten och hur proceduren ser ut vid en polisanmälan.

Sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn

Att ta på någon på ett sexuellt sätt, mot dennes vilja, är olagligt och regleras i Brottsbalken 6 kap. 2 § där det betecknas som sexuellt övergrepp. Kravet är att någon har utfört en s.k. "sexuell handling" mot någons vilja, vilket i typfallen beskrivs som att personen har vidrört din kropp med sitt könsorgan eller vidrört ditt könsorgan. Även andra handlingar som är av sexuell natur kan räknas som sexuellt övergrepp. Det viktiga är att det har skett mot personens vilja och att det är av sexuell karaktär. Att du vid ett tillfälle har varit sovande gör att det t.ex. aldrig kan anses vara frivilligt.

Att utföra samma handling mot ett barn, dvs någon som är under 15 år, räknas som sexuellt övergrepp mot barn och kan leda till 2 års fängelse. Vid ett sådant brott spelar frivilligheten ingen roll. Det kan även räknas som sexuellt ofredande, se 6 kap. 6 § och 10 § Brottsbalken.

Vad händer efter polisanmälan

Efter att en polisanmälan lämnats in så ska polis eller åklagare bedöma ditt fall och vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning ska inledas. Enligt 23 kap. 1 § Rättegångsbalken ska en förundersökning inledas så snart åklagaren får kunskap om att ett brott begåtts. Enligt andra stycket i samma lag behöver dock inte förundersökningen inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning således läggas ned.

När förundersökningen är klar ska åklagaren objektivt bedöma om det finns tillräckligt mycket bevisning för att ett åtal ska leda till en fällande dom. Finns det det så ska åklagaren väcka åtal, 20 kap. 6 § Rättegångsbalken. Ett åtal innebär att personen får stå inför rätta. Det är åklagaren som driver ärendet i domstolen men du kan få biträda åtalet som målsägande och kräva skadestånd via ett s.k. enskilt anspråk, se 20 kap. Rättegångsbalken. Sedan är det upp till domstolen att värdera och bedöma utsagorna, bevisningen osv., för att avgöra om bevisen räcker för att personen ska bedömas som skyldig.

Vad gäller i ditt fall

Eftersom du och din kompis var under 15 år vid några av tillfällena så kan brottet sexuellt övergrepp mot barn vara aktuellt. Även sexuellt övergrepp av normalgraden och sexuellt ofredande kan vara aktuella. Jag kan inte svara på vad som kommer hända efter en polisanmälan i just ditt fall, eller om bevisningen räcker till, men jag råder er ändå att polisanmäla samtliga händelser. Det faktum att ni inte tidigare har anmält har ingen juridisk betydelse, och samtliga brott har en preskriptionstid på 5 år.

Vad du bör göra nu

Enligt min mening bör du polisanmäla händelserna. Även om det inte skulle leda till åtal och personen "kommer undan" så kan en polisanmälan avskräcka personen från att begå fler brott. Det är även viktigt för polisens arbete och samhället att alla sådana här brott polisanmäls.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Nicolas Kitzler
Fick du svar på din fråga?