Vad händer efter det att en polisanmälan har gjorts?

Hej!!

Vad gäller om jag hlr en polisanmälan för ryktesspridning/ärekränkning?

Jag har förstått att jag själv inte behöver agera mer själv efter anmälan?

Vänligaste hälsningar

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i rättegångsbalken (RB).

Vad händer när du har gjort en polisanmälan?
När du har gjort en polisanmälan finns som huvudregel anledning att misstänka att ett brott har begåtts och därför inleds en förundersökning (23 kap. 1 § RB). Beslut att inleda en förundersökning kan fattas av polis eller åklagare (23 kap. 3 § RB). Syftet med förundersökningen är främst att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen utreds det möjliga brottet så gott det går och därför hålls i de allra flesta fall förhör med den som är utsatt för brott, den som är misstänkt och eventuella vittnen.

När förundersökningen är klar kan fortsättningen gå i två riktningar. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att framgångsrikt åtal ska kunna väckas. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB). Det andra alternativet är att åklagaren inte tycker att det finns tillräckligt med bevisning för att gå till rättegång och i sådana fall läggs förundersökningen ner. En nedlagd förundersökning kan återupptas om ny bevisning kommer fram.

Kortfattat är det alltså polisen/åklagaren som har ansvaret för förundersökningen efter det att en polisanmälan har gjorts och du som anmälare av ryktesspridningen/ärekränkningen kan möjligen vara aktiv på så sätt att du medverkar till utredningen genom förhör eller liknande för att förundersökningen ska bli så heltäckande som möjligt.

Du hittar mer information om hur hela förfarandet går till på Polisens hemsida här.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo