Vad händer då ett dödsbo försätts i konkurs?

2019-04-13 i Konkurs
FRÅGA
Hej,Om ett dödsbo har mer skulder än tillgångar måste dödsboet försättas i konkurs? Eller kan man genomföra utbetalningar till fordringsägarna enligt samma principer som vid en konkurs?Vi kommer inom några veckor att skicka bouppteckningen till Skattemyndigheten för godkännande, men undrar så klart vad som händer efter det.Finns bara en dödsboägare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om konkurs finns i Konkurslagen (KL). Jag kommer även att beröra bestämmelser i förmånsrättslagen (FRL).

Det stämmer att om dödsboet har med skulder än tillgångar så kan dödsbodelägaren ansöka om att dödsboet ska gå i konkurs (2 kap. 3 § 2 st KL). Till ansökshandlingen ska en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den avlidne bifogas. Om bouppteckningen registrerats ska bevis om det även skickas med. Har en bouppteckning inte förrättats ska uppgifter om varje delägares namn och postadress också lämnas.

Ansökningen görs hos tingsrätt (2 kap. 1 § KL). Vilken tingsrätt som är behörig är där den avlidne hade sin hemvist.

I svensk rätt ärver man inte skulder, det innebär att om dödsbodelägaren väljer att försätta dödsboet i konkurs, drabbar inte det denne ekonomiskt. Det som dock behöver betalas av dödsbodelägaren är ansökningsavgiften till tingsrätten.

Gällande konkurser finns principer som reglerar i vilken ordning skulder ska betalas, alltså vilka fordringar som ska prioriteras framför andra. Begravnings- och bouppteckningskostnader har en "allmän förmånsrätt" som betyder att de ska betalas före andra skulder. Denna förmånsrätt gäller även för skulder med säkerhet. Bostadslån med fastigheten som säkerhet har ytterligare företräde framför bouppteckningskostnaderna, eftersom denna har "särskild förmånsrätt" (3a§ - 7§ FRL).

Tillgångarna som finns i dödsboet fördelas alltså efter fordringarnas prioritet. Först betalas skulder med särskild förmånsrätt, sedan allmän förmånsrätt. Resterande tillgångar går till övriga skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (210)
2019-08-01 Kan en återkalla en konkursansökan?
2019-07-31 Vilket skydd medför bodelning vid konkurs?
2019-07-19 Får ett företag som är försatt i konkurs fortsätta att sälja varor?
2019-07-13 Vem är högst prioriterad i en konkurs - bank eller borgenär?

Alla besvarade frågor (72167)