Vad händer då en köpare upptäcker fel på vara efter riskövergången?

2021-12-04 i Köplagen
FRÅGA
Sålt en begagnad cross (2007) mellan två privatpersoner. Köparen har innan köpet inspekterat (i väl upplyst garage) och provkört crossen. Köparen hävdar efter köpet och hemtagning att crossen nu läcker olja och vill att säljaren ska stå för reparation eller att köpet återgår. Priset sattes i förhållande till andra beg. crossar och prutades ner 2000 kr av köparen innan köpet. Crossen har i säljarens ägor ej läckt olja. Vilka skyldigheter/rättigheter har säljaren? Ägarbyte är gjort på transportstyrelsen vid köpet/ägarbytet. Inget kvitto är skrivet.
SVAR

Hej, tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom ni båda är privatpersoner, och köpet rör en cross, d.v.s. lös egendom, omfattas ni och köpet av köplagen (1 § KöpL). Köplagen har inte ett lika långtgående skydd för köparen som konsumentköplagen, eftersom båda parterna ofta betraktas som lika starka.

Förutsättningar

Det finns flera förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att köparen ska kunna kräva hävning eller att du står för reparation. För det första ska det kunna anses föreligga ett fel på varan (30 § Köplagen), det ska ha funnits vid riskövergången (det vill säga när överlämningen/försäljningen av crossen ägde rum och ägarbytet gjordes) (21 § KöpL), och personen ska inte ha kunnat upptäcka felet vid undersökningen.

Felbedömning

Enligt 17 § 1 st KöpL så ska crossen stämma överens med ett eventuellt skrivet avtal, om ni inte skrivit ett avtal ska den istället uppfylla det som stadgas i 17 § 2 - 3 st KöpL för att inte betraktas som felaktig, vilket bland annat är att den inte ska avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att crossen läcker olja indikerar att den gått sönder, frågan är emellertid om den började läcka i köparens besittning efter köpet eller när du var ägare, och om det isåfall var något som hen borde upptäckt vid en undersökning.

Riskövergången

Avgörande tidpunkt för bedömningen av om en vara är felaktig och vems ansvar det är, är vid överlämnandet av varan, vilket är den tidpunkt då risken anses övergå från säljare till köpare (21 § KöpL). Har felet på varan uppstått före överlämnandet ansvarar du som säljare för felet, även om det skulle visa sig senare, om felet dock skulle uppstå först efter riskövergången svarar köparen för det. Det är svårt för mig att veta när den gick sönder, men jag tolkar det som att den inte läckt när du ägde den, utan att det är något som hänt först efter ägarbytet, vilket tyder på att den gått sönder efter riskövergången.

Undersökningen av crossen före köp

Eftersom din köpare innan köpet ägde rum undersökte varan, får hen inte såsom fel åberopa vad hen borde ha märkt vid undersökningen, om inte du som säljare har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). Det ställs generellt inga omfattande krav på köparen i fråga om undersökning, eftersom det inte finns någon skyldighet att undersöka en vara före ett köp, men då en sådan skett ska det beaktas hur långtgående den varit och vilka möjligheter köparen faktiskt haft att vid undersökningen upptäcka felet. Om det är så att felet krävt långtgående och omfattande undersökning/mekanikerbesök förväntas det inte att hen ska upptäcka felet. För att kunna ställa kravet att köparen ska ha upptäckt felet ska det varit relativt lätt att upptäcka och att hen vid eventuell upptäckt skulle förstått vad felet innebar. Oljeläckage måste anses vara relativt lätt att upptäcka och förstå innebörden av, vilket tyder på att kravet att hen borde upptäckt felet för att kunna kräva pengar eller hävning borde vara uppfyllt, och att hen därmed inte har rättsligt stöd för att kräva någonting av dig nu.

Hävning

En köpare får endast häva köpet på grund av fel, om felet låg på säljarens ansvar, innebar ett avtalsbrott, och avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för hen och om du som säljare insåg eller borde ha insett det (39 § KöpL). Det finns inga omständigheter i din fråga som tyder på att en sådan situation föreligger här, och därmed att köparen skulle ha möjlighet att häva köpet.

Sammanfattande slutsatser

Enligt min bedömning har köparen inte rätt eller möjlighet att varken kräva att du står för reparationskostnader eller häva köpet.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98652)