Vad göra om man får negativt beslut från försäkringsbolag?

2017-06-12 i Myndigheter
FRÅGA
Hej jag behöver veta hur jag kan få ett ärende upptaget igen mot försäkringsbolag som lagt ner ärendet för handläggaren trott kjag ej ville fortsätta, När jag ber Folksam ta tag i det så struntar handlä'ggaren i det.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här nedan kommer jag lista upp tre olika tillvägagångssätt för dig. Jag rekommenderar att du i första hand agerar i enlighet med det första tillvägagångssättet; alltså att du begär omprövning hos försäkringsbolaget.

Begär omprövning hos försäkringsbolaget

Du har alltid rätt att få en bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet hos försäkringsbolaget.

Prövning av en nämnd utanför försäkringsbolaget

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva de flesta tvister. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om försäkringsbolaget gjort en riktig bedömning eller inte. Medicinska bedömningar däremot prövas av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor kan pröva ersättningsanspråk från rättsskyddsförsäkringar och Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister.

Domstol

Du kan även gå vidare till domstol. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring men stäm av med ditt bolag innan du anlitar ett ombud.

I vissa fall kan Konsumentverket driva ärenden åt dig genom Konsumentombudsmannen (KO) och ett så kallat KO-biträde. KO kan driva din tvist om den anses vara av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra, särskilda skäl för det. Ett KO-biträde är kostnadsfritt.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (457)
2021-11-30 Socialtjänsten lyssnar inte
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?
2021-11-20 Kan skulder hos Kronofogden påverka beslut om svenskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (97623)