Vad göra när en skola brister i tillsyn av barn?

FRÅGA
Hej!Jag har bevittnat hur en skola brister i tillsyn för barnen pga för många barn med behov och utåtagerande beteenden, pedagogerna räcker inte till.Skolan har mängder med tillbud och elever har under flera års tid rymt från skolan.Den specifika klass som det gäller har extremt många elever med behov som stör studieron.Försök att dela upp klassen har gjorts.Handledning har förts.Pedagoger har insjuknat psykiskt en efter en. Begärt omflyttningar, uppsägningar.Pedagogerna har släckt bränder pga barnen med behov har ställt till det såpass att de övriga har inte haft chans till studiero och detta har påverkat deras inlärning samt trivsel på skolan.Kuratorer och social är inkopplade, elevhälsan.Signaler skickades ut redan kring denna grupp för 3 år sedan, men det har bara fortsatt, om även eskalerat.Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det första en kan göra när en skola brister i tillsynen av barn, är att skicka in en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen är huvudansvarig för att se till att skolan följer de regler som finns avseende skolans skyldigheter och verksamhet.

Åtgärder en kan vidta medan en inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (29)
2020-02-26 Kan man anmäla Kronofogden till JO?
2019-10-25 Felaktigt behandlad i arrest?
2019-10-16 Vem utövar tillsyn över JO?
2019-05-30 Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO

Alla besvarade frågor (77530)