Vad gör vi vid tvist om fastighet?

2020-05-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min släkt, bestående av 4 familjer hade mark och stuga i X sedan 60 talet. Våra förädrar som köpte marken upprättade en stiftelse som ägare. De kallade den Stiftelsen Y fjällstuga. En representant från varje familj satt i stiftelsens styrelse. Min pappa som var ingenjör byggde huset på tomten som är 2000 m2 stor. På denna plats har jag tillbringat många somrar och vinterlov.Med tiden gick våra föräldrar bort och en familj var inte delaktig längre alls i stiftelsen. Min bror representerade min familj tills ca 2015 då 2 av de övriga styrelsemedlemmarna gick bakom ryggen på oss och ansökte om stiftelsens upplösning. De ansökte därefter om lagfart efter gåvobrev som godkändes och de delade marken på 2.Efter detta anlitade vi en advokat, som inte lyckades lösa problemet. Våra kusiner slog ifrån sig och meddelade via sin advokat att vi skulle sluta trakassera dem, vilket var väldigt fräckt.Hur kan det vara så lätt för 2 styrelsemedlemmar i en stiftelse att bara roffa åt sig marken för sig själva, som flera familjer köpt tillsammans 50 år tidigare för att nyttja tillsammans?Vad kan vi göra för att få tillbaka våran rättmätiga del av marken och stugan som min pappa byggde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar er fråga har det förelegat ett ägande av fastigheten genom en stiftelse i vilken det suttit en representant för varje familj. År 2015 gick två av styrelsemedlemmarna bakom ryggen på er, ansökte om stiftelsens upplösning och ansökte därefter om lagfart för fastigheten efter gåvobrev som godkändes. Ni undrar hur det kan vara så lätt för två styrelsemedlemmar i en stiftelse att bara roffa åt sig fastigheten åt sig själva, som flera familjer femtio år tidigare köpt för att nyttja tillsammans.

I ert fall blir det väldigt svårt att ge ett bra svar utan en djupare utredning. För att kunna ge ett svar och eventuellt nå framgång krävs att det gås igenom allt som skett. Hur stiftelsen kunde avslutas, gåvobrevets äkthet m.m. Eftersom det funnits någon form av gåvobrev som ansetts giltigt är sådant tillräckligt för att söka lagfart (jfr 20 kap. 1-2 § jordabalken). Om det exempelvis är så att lagfart beviljats på grund av gåvobrevet var falskt kan den som drabbas väcka talan om bättre rätt för att undanröja lagfarten. Det bör observeras att innan ni väcker talan om bättre rätt bör ni gå igenom med en jurist vilka möjligheter som finns till framgång. En domstolstvist kan dels ta lång tid, dels kosta mycket pengar om ni inte når framgång.

Tyvärr går det inte att ge ett klarare svar på er fråga utan en djupare utredning. Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist som går igenom allt och ger er råd för vilka möjligheter ni har att gå vidare. Ert ärende förefaller komplext varför det inte kan ges ett djupare svar än enligt ovan. För det fall att ni är intresserade av att låta en av våra jurister gå igenom ärendet och råda er vidare är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Våra jurister erbjuder möten per telefon, e-post och Skype. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86938)