Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej!! Vi har ett. mindre AB (jag och min kollega)som håller på att bygga upp en veterinärklinik. Vi beställde i somras boxar och ett utestall som enligt avtal skulle levererats 11 oktober annars skulle de se till att vi fick ersättningsboxar (skriftligt avtal). Vi har inte fått något av det trots intensiv mailväxling där de hela tiden lovat att komma "nästa vecka". Vi förlorar 600kr/dygn/box (4 boxar) och nu håller det inte längre. Jag fakturerade det företaget för 3 boxar (de var bokade men kunde ju int ta emot de hästarna) men får inte betalt. Förmodar att dom inte har pengarna. Vi har betalt 50% av slutpriset i handpenning.Hur gör vi?Vi vill ha pengarna tillbaka eller produktVi vill ha ersättning för förlorad inkomst pga deras avtalsbrott.Det känns ju kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal men nästa vecka igen bryta avtalet. Har även hört att andra drabbats. Bör detta anmälas på något vis?Vi vill ju helst lösa det och få tillbaka våra pengar men vill ju helst att andra slipper drabbas.Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga har ni genom ert företag beställt boxar och ett utestall som skulle levereras i oktober 2020. Om leverans ej kunde ske skulle leverantören se till att ni fick ersättningsboxar. Ni har varken fått någon leverans efter avtal eller några ersättningsboxar. Ni har påtalat detta men leverantören har endast återkommit med att de ska komma "nästa vecka".

Ni vill nu ha pengarna tillbaka eller produkt och ersättning för förlorad inkomst. Enligt er känns det dessutom kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal som sedan bryts. Därför undrar du om det bör anmälas på något sätt.

Har det skett ett brott?

Som jag tolkar din fråga har inte leverantören utfört vad ni kommit överens om i avtalet. När ni tryckt på om ersättningsboxar har sådana utlovats, men det utlovade har inte hållits. Det är däremot inte brottsligt att inte fullfölja ett ingånget avtal. Min bedömning i ert fall är att det inte har skett ett brott som kan polisanmälas. Tvisten mellan er och leverantören är civilrättslig. Att tvisten är civilrättslig innebär att ni kan behöva driva ärendet i domstol själva och att det enkom handlar om prestationer och ev. skadestånd, inget straff.

Köplagens bestämmelser

Nu har jag i ert fall inte mycket att gå på och det ligger utom min vetskap vad som gäller när man beställer boxar och utestall (dvs. ska dessa byggas eller ska de "bara" levereras?). Ska de bara levereras kan man tänka sig att köplagens bestämmelser är tillämpliga. Köplagen gäller vid köp av lös egendom, däremot är lagen inte direkt tillämplig om det handlar om att leverantören ska bygga stall m.m. till er.

I köplagen finns regler vid dröjsmål med varans avlämnande. Om varan inte avlämnas eller varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen, får köparen kräva fullgörelse och dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen). Fullgörelse innebär att köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren levererar (23 § köplagen). En köpare får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köplagen). En köpare har även rätt till ersättning för den skada hen lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (27 § köplagen).

Det är viktigt att poängtera att köplagens bestämmelser är dispositiva vilket innebär att det går att avtala om annat än vad som står i lagen; såväl vad som gäller t.ex. skadestånd som hävning. Som jag förstår det finns det ett avtal mellan er och leverantören, då gäller det först. Om det finns något som inte är reglerat i avtalet gäller däremot köplagens regler. Skulle det inte röra sig om ett köp utan att ni beställt en tjänst (dvs. att boxar m.m. ska byggas hos er) gäller inte köplagen direkt. Då får man utgå från avtalet er emellan och man kan eventuellt göra analogivisa bedömningar från köplagen (en analogivis bedömning innebär att man kan åberopa köplagens regler ändå, just för att omständigheterna är så pass lika).

Vad kan ni göra?

Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom det avtal ni har med leverantören samt den korrespondens som har skett. Juristen kan sedan vara behjälplig med att kontakta er motpart med de krav ni har avseende skadestånd, leverans m.m. Skulle det inte hjälpa och ni inte kommer överens, kan juristen vara behjälplig med att hjälpa er om ni vill stämma er motpart i domstol för att den vägen få fastställt ett skadestånd.

Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1344)
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?

Alla besvarade frågor (92143)