Vad gör man om personen vägrar betala för skada den orsakat?

Vi undrar hur vi kan få ersättning för en skada som uppkommit på en parkerad bil , parkerad på en parkeringsplats, där en onykter person har vält en vägskylt på bilen så det blev en lackskada, samt buckla.

Han erkände på platsen och det finns vittnen.

När vi sedan tar kontakt med personen efter några dagar via de uppgifter han lämnat oss ( namn, telefonummer) så vägrar han betala den summan som vi fått från en lackfirma att skadan skulle kosta.

Vi ber då honom att återkomma till oss med kostandsförslag från en lackfirma som han själv undersöker, men han återkommer inte.

Vi kontaktar honom igen och han vägrar betala, vi ger honom fler chanser och mer tid, men han struntar i att återkomma till slut polisanmäler vi händelsen-som blir nerlagd direkt !

Vi undrar nu, vad har vi för chanser att få ersättning och hur går vi vidare?

Bilen är trafikförsäkrad.

Kostandsförslaget från lackfirman ca 4000kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av vad jag förstås av din fråga uppkom skadan alltså inte genom att personen själv befann sig i ett fordon som orsakade skadan på din bil. Istället har personen genom egen förmåga vält en vägskylt på din bil.

Med hänsyn till detta kan jag för det första konstatera att skadan inte täcks av trafikförsäkringen. Detta eftersom det krävs att skada uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon. Då din bil var parkerad och personen som orsakade skadan inte heller befann sig i ett fordon faller skadan tyvärr utanför den vanliga trafikförsäkringen enligt 1 § trafikskadelagen.

Såvida ni inte har en annan försäkring som täcker dessa typer av skador går det inte att få ersättning från ett försäkringsbolag för uppkommen skada.

Istället måste ni försöka få ersättning direkt från personen som orsakade skadan. För att göra detta finns flertalet alternativ.

Begär omprövning av polisanmälan

Eftersom personen vägrar betala skulle det lättaste för er vara om polisutredningen upptogs igen och att en åklagare därefter åtalar personen. Således tycker jag att ni ska vända er till polisen och begära att ärendet omprövas.

Det finns inget formellt krav på hur en sådan begäran ska se ut. Men tydliggör varför ni menar att polisen ska återuppta ärendet.

I fall det leder till åtal kan åklagaren föra er skadeståndstalan.

Ansök om betalningsföreläggande hos kronofogden

Att begära ersättning via kronofogden skulle eventuellt kunna få personen att se allvaret i situationen och välja att betala.

Efter att ni gjort ansökan skulle kronofogden höra av sig till personen och ge denne kort tid på sig att antingen medge eller bestrida skulden.

Medger personen skulden är problemet så gott som löst. Kronofogden kan dessutom hjälpa er att driva in skulden enligt 3 kap. 1 § 8 punkten utsökningsbalken.

Om personen inte svarar kronofogden inom utsatt tid (ca två veckor) kommer detsamma ske.

Bestrids ert krav kan kronofogden inte göra annat än att släppa ärenden eller hänskjuta det till tingsrätten enligt 33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Ni skulle där alltså få driva en process mot personen där ni yrkar att tingsrätten ska förpliktiga personen att betala.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande genom att klicka här!

Gå direkt till tingsrätten

Ni skulle kunna ta målet direkt till tingsrätten genom att ansöka om stämning. Eventuellt kan ni först meddela personen att ni förmår stämma denne, vilket eventuellt skulle räcka för att få betalt.

Eftersom skadan ni vill ha ersättning för endast uppgår till 4 000 kronor skulle ert anspråk betraktas som ett "småmål" enligt 1 kap 3 d § rättegångsbalken (RB). Det medför att ni i princip bara betalar för era egna rättegångskostnader (dvs främst ombudskostnad, om ni har något) även om ni skulle förlora. Ni kan högst bli tvungna att betala för en timme av er motparts ombudskostnad (18 kap. 8 a § RB).

Stämning görs till den tingsrätt där er motpart har sitt hemvist (10 kap. 1 § RB).

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,
Jesper HorndahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”