Vad gör man om man blivit utsatt för dubbelbestraffning?

2020-12-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej vad gör man om man utsatts för dubbelbestraffning dvs. straffats flera gånger för samma sak och dessutom tack vare detta förlorat mycket stora ekonomiska medel "miljoner" ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige är det inte tillåtet med så kallad dubbelbestraffning. Har en dom vunnit laga kraft får alltså frågan återigen inte tas upp till prövning. Detta framgår av principen "ne bis in idem", som betyder "icke två gånger i samma sak" och som återfinns i 17 kap. 11 § 3 st rättegångsbalken. Det finns vidare även ett förbud mot dubbelbestraffning i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR).

Vad kan man göra om man blivit utsatt för dubbelbestraffning?

Till att börja med kan man överklaga domen. Kan domen inte längre överklagas kan man ansöka om resning. En ansökan om resning är en begäran om att en dom som har fått laga kraft, dvs. en dom som inte längre kan överklagas, ska prövas på nytt. På Sveriges domstolars hemsida finner du den blankett som behöver fyllas i och ytterligare information kring resning.

Om alla de inhemska medlen är uttömda kan man istället söka sig till Europadomstolen. Domstolen är en del av av Europarådet och Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - även kallat Europakonventionen. Anser man alltså att staten har brutit mot de mänskliga rättigheterna och mot konventionen (och alla de inhemska medlen är uttömda) kan man som enskild klaga hos Europadomstolen. Att målet tas upp till prövning hos Europadomstolen innebär vidare inte att domen ändras och får annat utfall utan det innebär endast att domstolen konstaterar att en kränkning har skett. Däremot kan den klagande få skadestånd för att dennes rättigheter har kränkts.

Blankett för dig som vill ansöka om resning

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!

Önskar dig en God Jul!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)