Vad gör man om en advokat inte gjort vad man bett om?

2021-05-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej vad gör man om en advokat ej gjort vad man bet om vid en tvistemål, utan godkänt ett avtal jag villkorat men han ej följt min önskan.resultat förlorat ca 20 000 kr
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du åtminstone till viss del är missnöjd med din advokat och därför undrar vad du kan göra.

Vad gör man om en advokat inte gjort vad man bett om?

Enligt 8 kap. 4 § i rättegångsbalken är en advokat i sin yrkesroll skyldig att följa s.k. god advokatsed. Den goda advokatseden bestäms utifrån advokatsamfundets regler. Generellt är en advokats främsta plikt att visa trohet och lojalitet mot sin klient, vilket i ditt fall är trohet och lojalitet mot dig. Skulle en advokat gå emot sin klients önskan kan det innebära att advokaten inte visar trohet och lojalitet mot klienten.

Disciplinanmälan

Om en advokat inte agerar i enlighet med den goda advokatseden är det viktigt att veta att advokater står under advokatsamfundets tillsyn. Därför kan man som klient vid missnöje med sin advokat göra en disciplinanmälan till advokatsamfundet. Om disciplinnämnden efter anmälan finner att advokaten har agerat i strid med god advokatsed kan advokaten bli tilldelad en disciplinär åtgärd, t.ex. en varning eller uteslutning.

Du kan alltså vid missnöje med din advokat göra en disciplinanmälan till advokatsamfundet. På följande länk kan du läsa mer: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Missnojd-med-en-advokat/

Kontakta advokaten eller advokatens arbetsgivare

Vidare vill jag upplysa om möjligheten att du kontaktar advokaten personligen, eller advokatens arbetsgivare (t.ex. den byrå advokaten är anställd på) för att meddela vad som hänt och hur du känner. Kanske kan ni lösa det utan att blanda in advokatsamfundet. Det kanske t.ex. handlar om ett missförstånd eller liknande.

Här menar jag inte att du ska undvika att anmäla. Har advokaten uppenbarligen agerat i strid med god advokatsed kan du absolut anmäla, men att sköta kontakten er emellan kan ibland vara mer effektivt.

Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1199)
2021-10-23 Åtalsunderlåtelse
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?

Alla besvarade frågor (96520)