Vad gör man om åklagare förvanskat uppgifter?

2015-01-21 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Åklagare har medvetet förvanskat uppgifter i rätten till den åtalades nackdel.Vad gör man då?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Grundprincipen är ju att åklagaren har bevisbördan i brottmål. Han eller hon måste med andra ord ställa det utom rimligt tvivel att den tilltalade (den som har åtalats) har begått det brott åtalet gäller, men när det gäller bevisning är man i svensk rätt i stort sett fri att använda vilken typ av bevisning man vill. Det bästa sättet att "bekämpa" förvanskade uppgifter torde alltså vara att försöka visa på att uppgifterna inte stämmer (eller inte stämmer fullt ut) genom egen bevisning och försöka visa på att åklagaren medvetet förvränger fakta. Detta kan ske på alla tänkbara sätt, även om det ofta kan vara svårt att motbevisa ett starkt åtal från åklagaren.

I sista hand är det naturligtvis möjligt att överklaga domen om man nu skulle bli fälld, i vilket fall målet går vidare och det görs en ny prövning. Om uppgifterna verkligen är förvanskade kommer det naturligtvis lättare fram vid en omprövning.

Hoppas att svaret blir till någon hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (314)
2020-06-29 Vilken information har jag rätt att få del av som misstänkt för ett brott?
2020-06-13 Kan erinran användas som bevis?
2020-06-11 Sannolika skäl misstänkt för våldtäkt
2020-04-30 Vad gäller vid oenighet om huruvida en pengaöverföring varit en gåva eller ett lån?

Alla besvarade frågor (81741)