Vad gör man när man inte får det man har köpt?

2020-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte ett halsband för 850 kr som en julklapp till min syster, åker och hämtar ut paketet och allt ser bra ut. Öppnar paketet när jag kommer hem och får bubbelplast som är ihopvikt och tejpat, öppnar upp det och får en smärre chock då det är tomt. Fick alltså endast hem två klistermärken från företaget och lite bubbelplast. Jag hörde av mig till företaget och skickade en bild på allt som fanns i paketet och tänkte att något har gått snett till på lagret, får som svar att jag ljuger. Vad ska man göra? Skiter egentligen i pengarna tycker bara det är tråkigt då det var menat som en fin gåva.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad du har för rättigheter när du inte fick det du köpt. Bestämmelser om köp av lösa saker mellan privatperson och företag regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Nedanför kommer jag redogöra i detalj vad gäller.


Fel i vara

Lagen är tvingande, dvs. avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen (3 § KKöpL).

En vara anses felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Vidare anses den felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KKöpL). I detta fall framstår det som en självklarhet att det föreligger fel i varan, eftersom du har fått ett paket skickats till dig utan att det innehåller varan.


Påföljder vid fel i vara

Eftersom varan är felaktig har du som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 § KKöpL). För att kunna åberopa påföljderna måste du ha reklamerat genom att meddela säljaren om felet inom skälig tid efter du märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande som lämnas inom 2 månader anses alltid ha lämnats i rätt tid (23 § KKöpL). I och med att du har hört av dig till företaget så anser jag att du har reklamerat i tid.

I ditt fall så verkar det som att de aktuella påföljderna är omleverans eller hävning. Du har rätt att kräva säljaren att företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Omleverans ska ske inom skälig efter det att köparen framställde sitt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för denne (26 § KKöpL).

Om omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, får köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (28 och 29 § KKöpL). I detta fall anser jag att felet är av väsentlig betydelse för dig eftersom du fick ju inte det du har beställt.


Verkan av hävning

Om köpet hävs bortfaller säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala köpesumman. I den mån köpet har fullgjorts får vardera parten kräva att motparten utan onödigt dröjsmål lämnar tillbaka vad han eller hon har tagit emot. Var och en får då hålla inne vad som tagits emot till dess att den andre ger ut vad som ska lämnas tillbaka samt betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta som han eller hon kan vara skyldig att betala (43 § KKöpL).


Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (30 § KKöpL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet (32 § KKöpL).


Sammanfattning

Du som köpare har rätt till omleverans eller hävning av köpet eftersom du inte har fått det du beställt. Konsumentköplagen är tvingande och innebär att avtalsvillkor som ger dig sämre rätt än lagen är ogiltiga. Först och främst ska du vända dig till företaget för att komma överens om en lösning. Om du nu inte lyckas göra det kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan läsa mer om hur ARN kan hjälpa dig med ditt ärende här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1193)
2021-04-21 Fel på vara jag köpt på distans, vad kan jag göra?
2021-04-21 Surfplatta slutar fungera under garantitiden
2021-04-18 Köparens rätt till hävning vid köp av bil
2021-04-16 Finns det några undantag från huvudregeln att konsumentlagen är tvingande?

Alla besvarade frågor (91389)