Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?

2021-08-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Jag skriver till er gällande en anmälan som gjorde till vår kommun om en ny granne som håller på att bygga en pool i närheten av varan tomtgränsen på ett ungefär 2,20 cm . Anmälan gjordes 27 maj , inspektören som kom till granna fattade sitt beslut men hörde inte av sig till oss . Vi fick veta om beslutet när vi ringde till kommunen tillbyggnads enheten . Beslutet underlag handlade om att tomtens grannar var inte ovårdad!!!!! Det har inte tagit den faktiska orsaken till anmälan (olaglig avstånd eller mycket nära till vara tomt) . Kommunens tjänsteman som behandlade ärendet och mjölade beslutet till min mans mejl vägrade lämna namn på inspektören samtidigt och på sätt och viss misstänkte vi på någon korruption. Nu vet vi inte vad ska vi göra ?! Överklaga beslutet eller kontakta polisen ?! Kan ni vara snälla och hjälpa eller vägleda oss med någon utväg ?!! Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bygglov för pool

För att genomföra nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad krävs ofta bygglov (9 kap. 2 § Plan och bygglagen [2010:900] [PBL]). Under dessa förutsättningar inräknas i regel inte poolbyggnad. Med andra ord krävs som grundregel inte bygglov för pool, utan krav om bygglov för pool tillkommer först när exempelvis ett tak byggs till poolen eller liknande. Det finns inga krav gällande avståndet mellan tomtgräns och pool, men däremot får inte poolen påverka en grannes mark eller jord. Såsom jag tolkar det så planeras poolen byggas i närheten av er tomtgräns, inte över er tomtgräns, varför bygglov inte krävs.

Ärenden hos myndigheter

Kommuner är myndigheter, varför handläggning av ärenden hos kommuner regleras av bestämmelserna i Förvaltningslagen (2017:900) (FL) (1 § FL). Eftersom ni gjort en anmälan om poolen innebär det att ett ärende har inletts. När ett ärende handlagts så ska en handling upprättas för det skriftliga beslutet. Handlingen ska visa dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som fattat beslutet, vem eller vilka som varit föredragande och vem eller vilka som medverkat vid den slutliga handläggningen (31 § FL). Även om kommunen beslutat till fördel för era grannar så har ni rätt att ta del av den skriftliga handlingen eftersom ni är part i ärendet. Myndigheten ska sedermera underrätta parterna om det fullständiga innehållet i beslutet och hur denne kan överklaga beslutet om det är en möjlighet i det enskilda fallet (33 § FL).

Justitieombudsmannen

Om en myndighet inte uppfyller kraven om underrättelse så kan en s.k. JO-anmälan utföras. JO:s (Justitieombudsmannens) uppgift är att granska myndigheter, varför den kan rikta kritik mot en myndighet som inte uppfyller lagens krav. Upplever ni att kommunen inte fullföljt sin skyldighet eller att korruption kan vara gällande har ni alltså möjlighet att JO-anmäla kommunen, vilket innebär att ärendet kommer granskas. Om du vill veta mer om hur en anmälan genomförs och annan information om JO, besök JO:s hemsida.

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96509)