Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?

2019-04-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag äger en gård ihop med mina två bröder men önskar bli utköpt för att ha möjlighet att köpa egen bostad. Vad gör jag om de vägrar? Kan jag sälja min del till annan person? Vägra betala lån amortering o påhittad hyra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom du äger fastigheten tillsammans med dina två börder gäller lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamL) (se 1 § SamL). Lagen är däremot dispositiv, vilket innebär att den enbart gäller om du och dina bröder inte har avtalat om något annat.

Utgångspunkten i lagen är att alla delägare måste godkänna beslut som rör egendomen "i dess helhet" (se 2 § SamL). Det innebär att du exempelvis inte kan sälja hela gården utan dina bröders godkännande.

Däremot krävs inte något godkännande från dina bröder när du endast vill förfoga över din egen andel i fastigheten. Det innebär att du kan sälja din andel till någon annan än dina bröder om de inte vill köpa ut dig. Enligt lagen finns även en möjlighet att i vissa fall sälja hela fastigheten på offentlig auktion (se 6 § SamL). Däremot verkar detta inte vara aktuellt i ert fall.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (511)
2020-05-04 Hur upphör ett avtal om samägande?
2020-05-01 Vad kan man göra när en samägare inte svarar på telefon?
2020-05-01 Risker och nackdelar med att sälja en fastighet enligt lagen om samäganderätt?
2020-04-25 Dold samäganderätt i bil.

Alla besvarade frågor (80335)